Vi är så glada att Ericsson, ledande på forskning inom digitalisering och teknik, är en av våra huvudsponsorer för Sveriges Unga Forskningslandslag!

Visste du hur snabbt utvecklingen går inom drönarteknik? I och med fas 2 av EUs direktiv U-Space för reglering av luftrummet är det nu tillåtet inom EU-länderna att genomföra drönarflygningar bortom drönaroperatörens synfält. Det här öppnar upp för kommersiell drönartrafik i en mängd nya värdefulla applikationer för både samhälle och industri.

Polis, brandkår och ambulans kan snabbt få mer precisa lägesrapporter och kan då fortare vara på rätt plats och komma bättre förberedda.

Inom industrin kommer exempelvis uppdrag som inspektion av elledningar och vindkraftverk eller effektiva transporter av material, prover och reservdelar av olika slag kunna genomföras effektivt, snabbt och säkert. På sikt är till och med persontransporter möjliga.

5G teknik är nödvändigt för att drönare skall kunna kommunicera effektivt med det automatiska trafikledningssystemet och med varandra. Mobilnätet kan också stötta uppgifter som att identifiera drönare, positionera dem med stor noggrannhet och beräkna optimala flygrutter med hänsyn till tätbefolkade områden.

Innovation är en del av Ericssons DNA. Deras idéer, den teknik de utvecklar och de uppfinningar de har möjliggjort har förändrat världen de senaste 140 åren. Ericssons forskning och utveckling, byggd av kreativa uppfinnare, har lagt grunden till många av de vardagliga aktiviteter som du tar för givet när du använder din smartphone. Deras 5G teknologi som de utvecklat sedan mer än 10 år tillbaka rullas ut i världen och nu blickar vi in i framtiden mot nästa generation av teknologi!

Tips! Kolla in Ericssons skolmaterial om internet of senses och hur vi skapar stabil och pålitlig AI! Där hittar du bl a idéer till ditt gymnasiearbete.