Consensum Gymnasium i Lund blir certifierad partnerskola till Unga Forskare. Det innebär att de satsar på vetenskap och forskning i sina utbildningar.

Många gymnasieelever går ut med ofullständiga betyg och missar därmed sin högskolebehörighet enligt siffror från Skolverket. Inte mer än hälften av de som påbörjar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning tar heller sin examen, enligt en rapport från Sveriges Ingenjörer. Samtidigt rapporterar näringslivet om problem med kompetensförsörjningen.

Ungdomsorganisationen Unga Forskares satsning certifierad partnerskola, med tillhörande arbetsmodell för gymnasieskolan, syftar till att få fler elever till att söka sig till högre utbildningar och karriär inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Modellen bygger på att från tidig ålder kontinuerligt inspirera, uppmuntra, stödja och träna elever i det vetenskapliga arbetssättet, både i och utanför skolan. Målet är att få fler godkända gymnasieelever och fler som söker sig till och är rustade för att klara av högre utbildning. I slutändan ska satsningen bidra till att säkra kompetensförsörjningen av ingenjörer, tekniker och experter som krävs för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsnation.

Consensum Gymnasium Lund är den tredje skolan i Sverige att certifieras som partnerskola till Unga Forskare, vilket innebär att de satsar på vetenskaplig metod och forskning för sina elever integrerat i sin utbildning.

– Vi delar Unga Forskares syn på vikten av att inspirera ungdomar till att finna nyfikenhet och glädje inom naturvetenskap och ser fram mot ännu mer och tätare samarbete. Vi vill visa våra elever glädjen av att förstå och undersöka världen. Även göra eleverna väl förberedda och inspirerade att ta sig an världen och bli duktiga naturvetare. För att nå bästa möjliga framgång med att inspirera och utmana eleverna ser vi framemot samarbetet med Unga forskare som är riktigt duktiga på det här området, säger Daniel Hallberg, lärare Consensum Gymnasium Lund

– Vi har valt att samarbeta med Unga Forskare då vi ser stora fördelar med bland annat kvalitetssäkring av våra naturvetenskapliga kurser. Detta rör egentligen alla kurser på Naturvetenskapsprogrammet och på sikt även flera kurser på Vård- och omsorgsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Vidare ser vi att gymnasiearbetet kommer att kvalitetshöjas av samarbetet. Unga Forskare har även stödmaterial som kan hjälpa oss att lyfta intresset för naturvetenskap och matematik. I slutändan kommer allt det här gynna eleverna med en större meningsfullhet. Till sist hoppas vi så klart på att fler elever ska få upp ögonen för Naturvetenskapliga programmet och att ännu fler söker till oss, säger Annika Kjellemar, rektor Consensum Gymnasium Lund

– Nyfikenhet är grunden till all vetenskap och nya upptäckter och en viktig del i ett lustfyllt lärande. Sverige och vår framtid behöver ungas nyfikenhet och förmåga att lösa problem med nya idéer. Tillsammans med Consensum Gymnasium i Lund kan vi stärka elevernas vetenskapliga tänkande och ge insikt och färdighet för framtidens utmaningar, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Elever vid Consensum Gymnasium

Fotograf: Ulf Lillängen

Källor 

    • Skolverkets rapport Nära examen, 2017
    • Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort – om matematik, behörighet och ingenjörer, 2021