Vill du vara med och skapa framtidens förutsättningar för unga att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik? Vill du vara med och driva en av Sveriges största ungdomsorganisationer? Om dessutom vill du lära dig att ta ansvar för personal, långsiktiga mål och ekonomi samt ha ha kul och bidra till en fantastisk verksamhet så borde du överväga att söka till Unga Forskares förbundsstyrelse! 

Genom uppdrag i förbundsstyrelsen kan du bland annat få chans att utveckla förmågor inom ledarskap, tidshantering och samarbete, och inte minst på att jobba strategiskt.

Anmälan till förbundsstyrelsen för perioden 2023-2025 är öppen och du hittar annons med formulär på ungaforskare.se/engagera-dig/

Fyll i senast 1 september!

Hej Max Vinger, sekreterare i förbundsstyrelsen! Vad är det roligaste med att sitta i förbundsstyrelsen och vad ser du fram emot framöver? 

Det roligaste är alla roliga tillställningar, projekt, event och människor man jobbar med! Jag ser fram emot strategin som ska tas fram snart och det är en möjlighet som varannan styrelse har. Den här strategin är avgörande för Unga Forskares mål och verksamheten i stort framöver och att vara en del av detta och påverka det är väldigt spännande. 

Vad är ditt uppdrag och vad har du för uppgifter i styrelsen?

Just nu är jag sekreterare och som sekreterare tar jag hand om alla dokument som styrelsen producerar. Något som hjälper en sekreterare extra mycket är kärleken till formalia! Jag förbereder dokument inför varje styrelsemöte och även samarbetar med mötessekreterare för Riksstämman.