Inspel till regerings STEM-strategi

Äntligen ska Sverige få en STEM-strategi, något som Unga Forskare har efterfrågat under en längre tid. För tiden är inne att på riktigt både kraftsamla och rikta insatser till områden som stöttar ungas eget intresse, inre motivation och engagemang, driv att utvecklas samt nå sin fulla potential inom STEM. Det är en viktig pusselbit om vi i framtiden vill vara en framstående forskningsnation med en bred grogrund, som år efter år fortsätter att få fram riktigt duktiga individer som kan tackla våra stora samhällsutmaningar

Unga Forskare har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med ungas intresse och engagemang för naturvetenskap, teknik, matematik på fritiden samt vetenskapens roll i samhället. Sedan 60-talet har vi stöttat ungdomars egen utveckling, deras initiativ, lyft fram unga förebilder och gett resurser och plattformar för ungas skapande.

Nu vill vi se en sammanhållen och samordnad strategi med tydliga mål och indikatorer som löper som en röd tråd från förskola och vidare genom högre utbildning, med tydliga satsningar och direkta åtgärder som engagerar och involverar målgruppen unga att själva påverka sin framtid, på fritiden.

Vi lyfter tre punkter i inspelet tillsammans med åtgärdsförslag.

  1. Stärk ungas civilsamhälle och fritid
  2. Stärk bryggan till högre utbildning
  3. Samordning och långsiktighet

Läs hela inspelet här: Unga Forskares inspel STEM-strategin