Energieffektiv mjukpapperstillverkning: Björn Sjöstrand ofta prisad för banbrytande forskning

I dagens framstegsdrivna värld är det avgörande att söka nya metoder för att göra produktionen av vardagsprodukter mer hållbar och energieffektiv. En person som verkligen har tagit fasta på detta är Björn Sjöstrand, en ung universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads universitet. Hans insatser har nyligen belönats med det prestigefyllda priset “Early Career Investigator Award” från den vetenskapliga tidskriften BioResources vid North Carolina State University, USA.

Sjöstrands prisbelönta forskning kretsar kring utvecklingen av en banbrytande metod för att mäta avvattningen av mjukpapper – dvs toalettpapper, hushållspapper, näsdukar och liknande – på laboratoriet. Avvattning av pappersmassa är den del i tillverkningsprocessen där vatten sugs ut ur pappersmassan och pappersarket börjar formas, och detta är något som kräver betydande energi inom papperstillverkningen. Björn förklarar att de nya resultaten kommer att spela en viktig roll för att göra produktionen av premium-mjukpapper mer energieffektiv. Den nya metoden möjliggör omfattande undersökningar i labbmiljö, vilket innebär att man nu kan få ökad kunskap om avvattning utan att behöva genomföra kostsamma och tidskrävande tester i fullskala produktionsanläggningar.

Forskningen bedrivs inom ramen för ett större projekt som fokuserar på genomblåsningstorkning av mjukpapper. Samarbetet omfattar Karlstads universitet och företagen Valmet och Albany International. Genom att fördjupa förståelsen för hur mjukpappersmaskiner och deras beklädnader kan designas och optimeras för avvattning öppnar Björns forskning upp möjligheter för ökad effektivitet inom mjukpapperstillverkningen.

Det är värt att notera att Björns forskningsprojekt möjliggörs genom finansiering från Karlstads universitet, deltagande företag och KK-stiftelsen inom forskningsmiljön Pro2BE. KK-stiftelsen strävar efter att främja näringslivssamverkan som inte bara gynnar vetenskaplig utveckling utan även genererar ny kunskap och ökad kompetens både inom företag och akademi.

Björn Sjöstrands arbete är inte bara banbrytande utan också en viktig pusselbit för att forma en mer hållbar och effektiv framtid för mjukpapperstillverkning. Vi ser fram emot att se hur hans forskning kommer att påverka och förbättra branschen i framtiden.