Visste du att en av världens största läkemedelsfabriker ligger i Sverige? På AstraZenecas anläggning i Södertälje tillverkas 13 miljarder tabletter per år.
 
Men det krävs oerhört mycket arbete innan ett läkemedel kan godkännas, tabletterna tillverkas, skrivas ut av en läkare och hamna i miljontals människors medicinskåp. Bakom ett nytt läkemedel ligger många år av forskning, kliniska studier och kontroller. Även det sker i Sverige, på AstraZenecas forskning- och utvecklingsanläggning i Göteborg, där tusentals forskare jobbar med att ta fram nya läkemedel. På AstraZeneca i Sverige jobbar man alltså med läkemedlets hela livscykel, från upptäckt till tillverkning.
 
På AstraZeneca betyder forskningen allt. Det är grunden för hela verksamheten, hjärtat och själen i allt man gör. Varje dag jobbar forskarna på AstraZeneca med att utveckla nya läkemedel för att bekämpa sjukdomar som till exempel cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsvägar och njursjukdomar. Teknologierna som används blir alltmer avancerade, alltmer preciserade och alltmer effektiva.
 
Vi är så stolta att AstraZeneca är officiell sponsor till Sveriges Unga Forskningslandslag även 2024! Tillsammans lägger vi grunden för framtida forskning.
 
På AstraZeneca har alla något gemensamt – de drivs av en önskan och en stolthet att utveckla läkemedel som förändrar livet för miljontals människor runtom i hela världen. Och de bidrar till samhället på fler sätt – genom att värna sina anställda, skydda miljön, arbeta för minskad klimatpåverkan och främja de samhällen där de bedriver sin verksamhet.
 
Lär dig mer om AstraZenecas hållbarhetsfokus.
 
Vill du veta mer om AstraZeneca? Se filmerna:
Life is everything” som handlar om AstraZenecas världsledande forskning och utveckling i Göteborg.
This is AstraZeneca Södertälje” som handlar om hur AstraZeneca jobbar med att omvandla forskningen till livsviktiga mediciner för patienter runtom i hela världen.