Brendan R. Joseph, vice förbundsordförande för Unga Forskare, är Sveriges nya ungdomsrepresentant för Unesco.

Med över 8 års erfarenhet från barn- och ungdomsrörelsen har jag fått förmånen att arbeta med olika frågor, såsom bättre utbildning för fler, antirasism och psykisk hälsa.” – Brendan

Som ungdomsrepresentant har Brendan i uppdrag att representera en halv miljon engagerade barn och unga under rådets sammanträden, och kommer även att representera gruppen i andra sammanhang inom Unescos arbetsområden. I uppdraget ingår även att representera Sverige i Unescos generalförsamling.

“Unescos fokus på internationellt samarbete ger möjlighet till kunskapsutbyte. Jag ser fram emot att få ta del av erfarenheter och idéer från andra inom organisationen och föra dessa tillbaka till Sveriges barn- och ungdomsrörelse. Så mycket som vi har att dela med oss, minst lika mycket kan vi lära oss av andra.” – Brendan

Vi på Unga Forskare önskar Brendan ett stort lycka till och vi är säkra på att han kommer att göra ett utmärkt jobb!

Om Brendan

Till vardags är Brendan läkarstudent. Han har ett engagemang i flera civilsamhällesorganisationer, däribland som Uppsalaordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, samt vice förbundsordförande för Unga Forskare. Han ser fram emot att verka för frågor som rör utbildning, forskning samt press- och yttrandefrihet:

“Att representera Sveriges barn och unga är hedrande men samtidigt en utmaning. Jag vill kunna representera en bredd av unga perspektiv, även dem som sällan kan, vill eller vågar komma till tals. Förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa fler möjligheter för yngre att göra sig hörda och på så sätt ta in åsikter från olika delar av samhället. Alla behövs i resan mot en medmänskligare värld för fler.”

Om Unesco

Unesco, som står för The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), har som syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. Unesco är den enda FN-organisationen med ett globalt nätverk av samarbetspartners som kallas nationalkommissioner, vilka utses av respektive lands regering. I Sverige innehas denna roll av Svenska Unescorådet, som har i uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige. Rådet består av 10 ledamöter som utses av regeringen. Se https://unesco.se/ för mer information.