I AstraZenecas Sommarforskarskola får elever chans att utforska STEM på sommarlovet. Fokus ligger på nyfikenhet, upptäckarglädje och att belysa vetenskapens roll i samhället.

AstraZenecas Sommarforskarskola erbjuder runt 80 högstadieelever att kostnadsfritt prova på att labba och experimentera under en veckas tid i riktiga universitetslabb på KTH och Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers. Eleverna handleds av universitetsstudenter och fokus ligger på utforskande utan givna facit. Alla är välkomna att delta, oavsett förkunskaper och betyg.

Sverige behöver fler unga som väljer en framtid inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi behöver stimulera intresset och se till att fler unga får upp ögonen för vetenskapens möjligheter från en tidig ålder. Med Sommarforskarskolan låter vi högstadieelever upptäcka STEM-ämnena på ett roligt, lättillgängligt och inspirerande sätt på sommarlovet, och vi är glada att konstatera att intresset att delta varit väldigt stort i år, säger Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare.

Under sommarforskarskolan kommer eleverna bland annat att prova på att göra plast av potatis, programmera robotar, bygga svävande tåg och mycket mer.

Unga Forskare arrangerar AstraZenecas Sommarforskarskola tillsammans med AstraZeneca som en del i en satsning för att inspirera fler unga att välja en framtid i STEM-branschen där behovet av kompetensförsörjning är stor.

Det är fantastiskt roligt att så många unga deltar på AstraZenecas sommarforskarskola år efter år. Ungdomarnas nyfikenhet och vilja att lära sig visar hur viktigt det är att vi fortsätter att inspirera fler ungdomar att välja naturvetenskapliga- och teknikämnen. Sverige behöver många forskare i framtiden, inte minst när det gäller nya läkemedel och behandlingar, säger Freja Annamatz, kommunikationschef på AstraZeneca Sverige.

Journalister är välkomna att besöka sommarforskarskolan på KTH vardagar den 13-19 juni mellan 9.00-15.00 för att träffa deltagare och handledare, samt Institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers den 1-5 juli mellan 9.00-15.00

Kontakt
Presskontakt: Tobias Edlund, kommunikatör Unga Forskare, 073-600 77 13 eller tobias.edlund@ungaforskare.se
För frågor om sommarforskarskolan: Maria Österlund, projektledare Unga Forskare, 070-735 15 05 eller maria.osterlund@ungaforskare.se
För frågor om Unga Forskare: Anna Hedlund, generalsekreterare Unga Forskare 076-109 11 23 eller anna.hedlund@ungaforskare.se

AstraZenecas Sommarforskarskola
AstraZenecas Sommarforskarskola arrangeras av Unga Forskare i samarbete med AstraZeneca. Vi ger elever perspektiv på naturvetenskapens betydelse i samhället genom att erbjuda en mötesplats mellan skola, högskola och arbetsliv. Sommarforskarskolan bedrivs i Stockholm och Göteborg med runt 80 deltagare i åldrarna 13-16 år och är en del i AstraZenecas arbete för att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. https://ungaforskare.se/sommarforskarskola/

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsförbund med syfte att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare grundades 1977 och engagerar årligen 10 000 ungdomar genom medlemskap eller deltagande i olika verksamheter. https://ungaforskare.se/

KTH är Sveriges äldsta och största tekniska universitet. Utbildningarna är starkt kopplade till forskning och näringsliv. https://kth.se

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar, utbildar och samverkar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur för en hållbar värld. https://chalmers.se