Är du säker? 

Ett projekt som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen. 

Är du säker? består av en föreläsning och lärarmaterial som kompletterar varandra men kan också användas/bokas oberoende av varandra. Material finns på olika nivåer och med olika inriktningar för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Föreläsningen hålls av en IT expert som dagligen jobbar med säkerhetsfrågor och tar ungefär en timme. Det blir en rolig och spännande föreläsning full av bra information, exempel, övningar och aktiviteter. Exempel på ämnen är personlig integritet, cyberhot, hot mot samhället eller praktiska tips kring lösenordshantering. Lärarmaterial för att följa upp och diskutera föreläsningen i klassrum följer med samt ett infoblad med tips kring cyber säkerhet för hela familjen.   

Unga Forskare kommer ta fram ett lärarmaterial där lärare själva ska kunna arbeta med cyber security-frågor i klassrummet och som kommer utgå från centrala innehållet för teknik och samhällsvetenskap. Materialet kommer täcka ungefär 4 timmar lektionstid samt vara uppbyggt på så sätt att det inte krävs förkunskaper inom IT. Det beräknas vara klart i november. 

Fyll i intresseanmälan nedan om du vill boka en föreläsning eller få mer information kring föreläsningarna. De första föreläsningar börjar i september. Du har även möjlighet att vara med i piloten och ta del av lärarmaterialet redan i höst. Lämna en notis i intresseanmälan så återkommer vi med mer information inom kort.

 Är du säker? är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare och IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen.