Är du säker? #290CyberSecurity

Är du säker? är ett projekt som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen.

Syftet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och om hur de kan skapa bra lösenord för att skydda sina uppgifter hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället.

Projektet bidrar också till att bredda bilden av teknik och inspirera eleverna inom teknikområdet.

Skolor från mellanstadiet upp till gymnasiet kan ta del av föreläsningar med en IT-expert och undervisningsmaterial för att fördjupa elevernas kunskaper. Materialet är ämnesövergripande och berör flera skolämnen såsom teknik, NO, SO, matematik, svenska, engelska, estetiska ämnen samt områden som digital kompetens och källkritik.

Kontakta oss
290cybersecurity@ungaforskare.se

Mia-Lie Nylund, Projektkoordinator
073 525 61 75
mia-lie.nylund@ungaforskare.se

 

 

Partners

Är du säker? #290CyberSecurity är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.