Är du säker? #290CyberSecurity

Är du säker? är ett projekt som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen.

Projektet består av en föreläsning och lärarmaterial. Materialet är ämnes-överskridande och lämpade för att användas både inom SO, NO och teknik. Föreläsningen och materialet kompletterar varandra men kan också användas/bokas oberoende av varandra.

Är du säker? är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. 

Syftet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och om hur de kan skapa bra lösenord för att skydda sina uppgifter hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället.

Projektet bidrar också till att inspirera eleverna inom teknikområdet och öppnar deras ögon för nya yrkesroller.  

Föreläsningen hålls av en eller två IT experter som dagligen jobbar med IT- och säkerhetsfrågor och tar ungefär en timme. Föreläsarna kommer till er skola. Det blir en spännande lektion full av nyttig information, övningar och aktiviteter. Föreläsningen byggs upp av moduler, ju högre nivå desto fler moduler och desto mer djup i respektive modul.

Lärarmaterialet kompletterar föreläsningen genom att koppla IT-frågor till de globala målen. Materialet är ämnesövergripande och täcker ungefär 4-6 timmar lektionstid.  Det krävs ytterst lite förberedelsebehov och inga IT-kompetenser.

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt komplet-terar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans behov och fungerar stödjande för måluppfyllnaden i läroplanen.

Partners