Är du säker? Höstlovsskola i cybersäkerhet

Höstlovsskolan #290CyberSecurity är en digital skola som riktar sig till unga i hela Sverige som går i årskurs 8 till första året på gymnasiet. Lovskolan hålls under vecka 44 och syftar till att sprida fördjupad kunskap om cybersäkerhet, såväl som att främja intresse för teknik. Som deltagare får du efter veckan en bred bild av cybersäkerhet och vad det innebär att studera och arbeta inom området. Innehållet i lovskolan är en blandning av inspirationsföreläsningar och praktiska övningar.

Under höstlovvskolan 2021 fick deltagarna träffa cybersoldater, höra från personer som arbetar för att hitta säkerhetsbrister i system, samt lära sig om kryptering och programmering. Flera företag och organisationer från IT-branschen deltog och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Under en digital mässa fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till företag och organisationer, med syfte att ge ytterligare förståelse för hur framtiden som säkerhetsexperter kan se ut!

Höstlovsskolan 2022
När? Höstlovsskolan hålls under vecka 44. Vilka dagar och tider kommer att annonseras längre fram. 
Var? Lovskolan är digital och kommer att hållas via en digital mötesplattform. Mer information kommer när du blivit antagen.
Kostnad och förutsättningar Höstlovsskolan är helt kostnadsfri, men deltagande förutsätter att du har en dator och internetuppkoppling.
Om anmälan Anmälan är just nu stängd och kommer att öppna efter sommaren. 

Har du frågor? Kontakta mia-lie.nylund@ungaforskare.se

Partners

Är du säker? #290CyberSecurity är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.