Är du säker? Lektionsmaterial

Mellanstadie- och högstadieskolor kan ta del av ett mer omfattande undervisningsmaterial samt digitala lektioner i form av korta animerade filmer.

Undervisningsmaterialet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Materialet är ämnesövergripande, du behöver inte ha IT-kompetens eller vara tekniklärare. Till skillnad från föreläsningen, som behandlar en del specifika tekniska områden, behandlas IT-ämnen här ur ett samhällsperspektiv. Digitaliseringen kopplas till de globala målen där ny teknik spelar en stor roll för att lösa våra globala utmaningar.

 

Högstadiet

Eleverna får insikt i vikten av digitaliseringens roll och IT-säkerhetsfrågor genom ett projektarbete (10 lektioner) eller kortare klassrumsarbete (5 lektioner), kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen. 

Materialet täcker 5–10 timmar lektionstid beroende på vilket upplägg man väljer.

Lärarhandledningen och arbetsblad kan beställas via utbudet.se (kostnadsfritt och fraktfritt), en digital version finns här.

 

Mellanstadiet (lanseras i december 2020)

Eleverna får insikt i vikten av digitaliseringens roll och IT-säkerhetsfrågor genom övningar och ett kortare projektarbete kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen.

I lärarhandledningen ingår material för 4 lektioner samt bonusmaterial för upp till 8 lektioner.

Lärarhandledningen kan beställas via utbudet.se (kostnadsfritt och fraktfritt), en digital version kommer finnas här.

 

Digitala lektioner

Lektionerna består av 4 st korta filmer med tillhörande arbetsblad och tar avstamp i föreläsningsmaterialet. Varje filmklipp avslutar med en övning som beskrivs i respektive arbetsblad.

Arbetsbladen är tillgängliga som worddokument för att du ska kunna anpassa dem vid behov och för att eleverna lätt ska kunna fylla i dem.

Lektionerna hittar du här.

 

Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans behov och fungerar stödjande för måluppfyllnaden i läroplanen.