Arbetsplan

Nu när du har en projektidé och en eventuell grupp att arbeta med är det dags att planera arbetet och att sätta upp en tidsplan. Detta gör du och din grupp genom en arbetsplan som är precis vad ordet säger, en planering av arbetet. Anledningen till att du gör detta är för att när du har uppskattat hur lång tid alla delar av ditt projekt tar så kan du se om projekt är orimligt stort eller litet. Arbetsplanen färdigställs innan arbetet startar, men ni har full frihet att göra om planen under arbetets gång, om ni kan motivera det på ett bra sätt. Att arbeta utefter en arbetsplan är väldigt vanligt i arbetslivet oberoende var du arbetar.

 

Arbetsplanen ska förutom en tidsplanering och arbetsfördelning även innehålla era frågeställningar och mål med projektet.