Aktuellt för Borealis Digital Science Week 2021

 

På grund av situationen med Covid-19 har vi, tillsammans med våra partners Borealis och Kungliga Tekniska Högskolan, valt att genomföra årets Sommarforskarskola på distans som alternativ till att tvingas ställa in med målet att genomföra 2022 års Sommarforskarskola fysiskt.
Detta ser vi som en möjlighet för ungdomar i hela Sverige att kunna delta. Vi hoppas att alla deltagare är lika taggade som vi på årets Sommarforskarskola!

Så fungerar det!

Borealis Digital Science Week 2021 kommer att hållas under en vecka, v 32.

 

Labba en vecka från ditt eget hem 

Roligare kan du inte ha på sommarlovet! Borealis Science Week är vår nyaste Sommarforskarskola, startad 2016 av Unga Forskare och Borealis. Sommarforskarskolan hålls under en vecka från Kungliga Tekniska Högskolan. Här deltar 30 elever som gått ut årskurs 8 och 9 i laborationer och lektioner tillsammans. Utgångspunkten är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i moderna universitetslabb.

Vi drivs av tanken att unga är bäst på att inspirera unga. Våra handledare är därför högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik med god social förmåga och ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Gruppen arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett övergripande tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärningen sker genom problemlösning och fallstudier.

Borealis Science Week arrangeras i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.

logotyp Kungliga tekniska högskolan.