Aktuellt för Borealis Digital Science Week 2022

 

Vi planerar för att återgå till att ha en fysisk sommarforskarskola under 2022. Anmälan till 2022 års omgång öppnar 4 mars och är öppen till 10 april.

Så fungerar det!

Borealis Digital Science Week 2022 kommer att hållas under en vecka, v 32 (8-12 augusti).

Uppdaterad: 2022-01-25

 

Labba en vecka från ditt eget hem 

Roligare kan du inte ha på sommarlovet! Borealis Science Week är vår nyaste Sommarforskarskola, startad 2016 av Unga Forskare och Borealis. Sommarforskarskolan hålls under en vecka från Kungliga Tekniska Högskolan. Här deltar 30 elever som gått ut årskurs 8 och 9 i laborationer och lektioner tillsammans. Utgångspunkten är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i moderna universitetslabb.

Vi drivs av tanken att unga är bäst på att inspirera unga. Våra handledare är därför högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik med god social förmåga och ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Gruppen arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett övergripande tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärningen sker genom problemlösning och fallstudier.

Borealis Science Week arrangeras i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.