Aktuellt för Borealis Digital Science Week 2020

 

På grund av sitationen med Covid-19 har vi, tillsammans med våra partners Borealis och Göteborgs universitet, valt att ta fram en ny sommarforskarskola som vi håller på distans som alternativ till att tvingas ställa in.
Detta ser vi som en spännande ny möjlighet att testa något helt nytt. Vi hoppas att alla deltagare är lika taggade som vi på att testa detta nya koncept!

Så fungerar det!

Borealis Digital Science Week 2020 kommer att hållas under en vecka, v 30.

 

Labba en vecka på Göteborgs universitet

 

Roligare kan du inte ha på sommarlovet! Borealis Science Week är vår nyaste Sommarforskarskola, startad 2016 av Unga Forskare och Borealis. Sommarforskarskolan hålls under en vecka på Göteborgs universitet. Här deltar 20 elever som gått ut årskurs 8 och 9 i laborationer och lektioner tillsammans. Utgångspunkten är elevernas egen nyfikenhet och upptäckarglädje. Verksamheten håller till i moderna universitetslab.

Vi drivs av tanken att unga är bäst på att inspirera unga. Våra handledare är därför högskolestudenter inom naturvetenskap och teknik med god social förmåga och ett brinnande intresse för att dela med sig av sin kunskap. Gruppen arbetar utifrån olika problemformuleringar på ett övergripande tema. Pedagogiken grundar sig i problembaserat lärande, där inlärningen sker genom problemlösning och fallstudier.

Borealis Science Week arrangeras i syfte att uppmuntra intresse för naturvetenskap och teknik hos unga.