Jury day!

Toomas om juryn:Onsdagen var den stora domardagen. Klockan 8 skulle alla vara i mässhallen, och på allas bord fanns en röd lapp med ett väldigt tydligt schema som talade om när domarna skulle komma och vad de hette. Formatet var sådant att varje kvart började en...