Certifierad partnerskola

Sätt vetenskap högt på agendan!

Skolor som arbetar systematiskt med inspiration kring forskning och träning i vetenskaplig metod under hela gymnasiet genom att implementera Unga Forskares modell för åk 1-3, kan bli certifierad partnerskola till Unga Forskare.
 
Som partnerskola visar ni att ni sätter forskning och vetenskap högt på agendan. Ni får stöd av oss genom hela arbetsprocessen och en möjlighet att visa upp samarbetet för intresserade parter och föräldrar. Ni får tillgång till banner, certifieringsmärke och annat grafiskt material som hjälp i kommunikationen.
 
För att bli certifierad partnerskola behöver ni:
  • arbeta aktivt med Unga Forskares modell i alla tre årskurser
  • ha en Science Club på skolan ansluten till Unga Forskare
  • ingå i Unga Forskares nätverk som är med och utvecklar metoden och modellen. Ni är först med att prova nya verktyg
  • ha en nära dialog med Unga Forskare där utvecklingen hos er mäts