Cybersecurity Academy är ett projekt som genom undervisningsmaterial, föreläsningar och workshops sprider kunskap om säkerhet online. Syftet med initiativet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och hur de kan skydda sin data hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället.

Cybersecurity Academy erbjuder skolan flera olika undervisningsmaterial, och föreläsningar tillsammans med våra IT-experter. Vi erbjuder även fortbildning för lärare som själva vill stärka sina kunskaper. För elever som är särskilt intresserade av IT och säkerhet arrangerar vi lovskola på fritiden.

Läs mer om projektet och undervisningsmaterialet på Cybersecurity Academy:s hemsida.

 

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.