Cybersecurity Academy är ett projekt som genom undervisningsmaterial, föreläsningar och workshops sprider kunskap om säkerhet online. Samtidigt vill vi väcka nyfikenhet för IT och teknik på vägen.

Syftet  med initiativet är att ge unga förståelse för säkerhet online, förse dem med verktyg för att identifiera risker och skydda sina uppgifter på nätet. I Sverige ligger vi i framkant när det gäller digitalisering, men har halkat efter i fråga om säkerhet. Cybersäkerhet behöver vara närvarande i alla delas av vårt samhälle, både för individer, företag och myndigheter. Vi behöver därför stärka våra kunskaper inom cybersäkerhet.

Cybersecurity Academy erbjuder skolan flera olika undervisningsmaterial, och föreläsningar tillsammans med våra IT-experter. Vi erbjuder även fortbildning för lärare som själva vill stärka sina kunskaper. För elever som är särskilt intresserade av IT och säkerhet arrangerar vi lovskola på fritiden.

Kontakta oss
cybersecurity@ungaforskare.se

Mia-Lie Nylund, Projektkoordinator
073 525 61 75
mia-lie.nylund@ungaforskare.se

 

 

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.