Föreläsning om säkerhet online tillsammans med en IT-expert

Föreläsningen hålls av IT-experter som dagligen jobbar med IT- och säkerhetsfrågor. Under föreläsningen får eleverna kunskap om vilka risker som finns online, vilka spår de lämnar efter sig och får verktyg för att skydda sina uppgifter online. Föreläsningen för de äldre eleverna behandlar även cybersäkerhet från ett samhällsperspektiv och låter eleverna reflektera över vikten av IT-säkerhet inom olika samhällsinstanser. 

Föreläsningen erbjuds från mellanstadiet upp till gymnasiet och är anpassade efter nivå och läroplan för respektive årskurs. Föreläsningen tar cirka 60 minuter, men kan kortas ner om ni har kortare lektioner. 

IT-experten kommer antingen till er skola eller håller föreläsningen digitalt. För att boka en föreläsning hör av dig till oss så stämmer vi av upplägg och datum.

Föreläsningen passar väl i kombination med vårt undervisningsmaterial, för dig som vill fördjupa arbetet med cybersäkerhet i klassrummet.

Vill du ha en föreläsning i ditt klassrum? Lämna en intresseanmälan via formuläret nedan eller maila oss på cybersecurity@ungaforskare.se

Lämna en intresseanmälan

Partners

Är du säker? #290CyberSecurity är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.