Unga Forskares syfte är att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Vi är en politiskt och religiöst
obunden organisation som stödjer våra medlemsföreningar, arrangerar verksamhet för att uppnå våra syften och bedriver påverkansarbete på lokal
och nationell nivå. Våra prioriterade frågor är:

Unga förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik behöver lyftas
fram i samhället.

Elever ska få stöd från skolan för att driva skolföreningar inom naturvetenskap,
teknik och matematik.

Skollokaler ska vara tillgängliga för skolföreningar att använda gratis utanför
skoltid.

Gymnasiearbetet är en viktig förberedelse för högre utbildning och behöver utvecklas för att ge bästa möjliga förutsättningar för elever som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik

Alla unga som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik ska kunna ägna sig åt sina intressen på fritiden oavsett geografisk hemvist.