Frågor innan antagning:

Ska rapporten vara på engelska eller svenska?
Du väljer själv om din rapport ska vara på svenska eller engelska.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig på hemsidan: https://utstallningen.ungaforskare.se

Kan jag anmäla mitt projekt även om anmälan har stängt?
Nej det kan man inte eftersom det skulle skapa orättvisa tävlingsvillkor.

Kan man anmäla sig om man fyller mer än 20 under tävlingsåret?
Nej tyvärr, se tävlingsreglerna på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/.

Kan man anmäla ett projekt med mer än 4 deltagare?
Ja, en del av en projektgrupp (som får vara större än 4 personer) får delta förutsatt att de övriga gruppmedlemmarna har gett sitt godkännande och det tydligt framgår namn på samtliga som har arbetat med projektet. Eventuella priser och stipendier utdelas till de som har deltagit i Utställningen. Se tävlingsreglerna på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/.

Kan man anmäla sig med mer än ett projekt?
Ja det kan man. Om du går vidare till semifinal med mer än ett projekt måste du välja vilket du vill fortsätta tävla med, se tävlingsreglerna på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/

Jag har en fråga om feedbacken jag fick på mitt projekt, hur kontaktar jag juryn som bedömde projektet?
Då juryns feedback är anonymiserad är det inte möjligt att kontakta juryn i efterhand. Om du har viktiga synpunkter maila i så fall Huvuduttagningsansvarig (Yangyi Qi, yangyi.qi@ungaforskare.se ).

Kostar det något att delta?
Det kostar inget att anmäla sitt projekt men om du kommer till semifinal och final behöver du/ skolan stå för resekostnader. För de som kommer till final är det en subventionerad finalavgift som för närvarande är 1900 kr per finalist och syftar till kost, logi och aktiviteter under finalveckan. Prata gärna med din skola om detta redan innan du anmäler ditt projekt.

Frågor om tävlingsreglerna:

Se hemsidan: https://ungaforskare.se/utstallningen/tavlingsregler/.

Vad betyder att ha haft en projektplan enligt punkt 4 i tävlingsreglerna?
Projektplanen syftar till att du ska ha haft en tanke och en plan innan du påbörjar ditt vetenskapliga projekt. Projektplanen brukar utvecklas, byggas på och kompletteras efterhand som arbetet går framåt. Planen ska inkludera bakgrund, syfte, frågeställning/hypotes, källor, metodval, riskanalys, samt tillstånd om projektet kräver det.

Ska projektplanen skickas in till Unga Forskare när jag anmäler mig?
Nej, vi samlar inte in din projektplan vid anmälan eller i samband med annan fas i tävlingen. Det enda tävlingsmaterial som ska skickas in till oss i samband med anmälan är din vetenskapliga projektrapport/ sammanfattning och tillstånd i de fall det behövs.
(Projektplanen innehåller info om t ex syfte, bakgrund, källor osv och det brukar rapporten innehålla.)

Ska projektets riskanalys skickas in till Unga Forskare som ett separat dokument? 
Nej, riskanalysen ska vara inkluderad i rapporten/projektsammanfattningen som du skickar in och därför inte skickas in som ett separat dokument. Så som står i tävlingsreglerna ska projekt som involverar människor, djur och potentiellt farligt material, utrustning eller andra riskfyllda aktiviteter innehålla en mer utförlig riskanalys. Riskanalys och metodavsnitt ska i dessa fall vara inkluderat i din rapport/projektsammanfattning som du skickar in i din anmälan till Utställningen Unga Forskare.

Behöver riskanalysen vara helt klar?

Du behöver inte vara helt klar riskanalysen eller rapporten som helhet när du anmäler dig till tävlingen, men ju mer du skrivit desto bättre för jurybedömningen.

Frågor efter kvalificering till semifinal:

Behöver man tacka ja ifall man har blivit antagen?
Nej man behöver inte tacka ja. Däremot behöver du meddela huvuduttagningsansvarig Yangyi Qi så fort som möjligt, yangyi.qi@ungaforskare.se ifall du inte kan delta på din tilldelade semifinalsort. Om det krockar med exempelvis ett prov i skolan så kan du prata med din lärare om att boka om. När du får inbjudan från en semifinalsarrangör i den ort du blivit antagen till behöver du enligt instruktion svara på mejlet. 

Hur gör man om man inte kan vara med på semifinalen?
Man mejlar Huvuduttagningsansvarig (Yangyi Qi, yangyi.qi@ungaforskare.se) om man inte kan delta, så fort som möjligt. Om det krockar med exempelvis ett prov i skolan så kan du prata med din lärare om att boka om. 

Jag gick vidare till en annan semifinal än den jag angav var närmast mig geografiskt, vad innebär det?
I den mån det går erbjuds deltagare plats på den semifinal som är närmast geografiskt, i andra hand på någon av övriga semifinaler. Du bör räkna med som semifinalist att vara tillgänglig under semifinalsperioden 2-7 mars 2023.

Hur ska presentationen vara på semifinalen?
Gå in på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/semifinal/om-semifinalerna/Där kan du se under rubriken “Juryn” vad juryn bedömer i presentationen. Ni kommer få cirka 15 minuter med juryn. Sikta på en presentation av projektet på 3-5 minuter för att därefter svara på juryns frågor.

Kan man skicka in sin rapport igen utifall man har ändrat den sedan inlämningen?
Om man går vidare till finalen får man skicka in sin rapport igen. Ändringar som projektet gjort kan berättas muntligt för juryn under semifinalen.

Hur ska en poster se ut? Vilka delar av rapporten ska vara med eller sammanfattas?
Gå in på hemsidan, https://ungaforskare.se/utstallningen/monter-och-poster/. Där kan du se tips om hur man gör en snygg poster.

Måste man ha skrivit klart hela rapporten inför semifinalen?
Nej man behöver inte ha skrivit klart hela rapporten inför semifinalen.

Ska postern vara på svenska eller engelska?
Du väljer själv om postern ska vara på svenska eller engelska.

Jag fick reda på att jag inte kom vidare till semifinalen, vad beror det på?
Det beror på juryns bedömning av alla projekt som skickats in. Det är högt söktryck och vi har tyvärr inte platser för att en stor andel ska gå vidare till semifinal.