Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vartannat år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Styrelsens ledamöter

Max Vinger

Max Vinger

Förbundsordförande

Jonathan Jilg

Jonathan Jilg

Vice Förbundsordförande

Erik Hartman

Erik Hartman

PR-ansvarig

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Ekonomiansvarig

Julia Reinius

Julia Reinius

Föreningsansvarig

Max Robertsson

Max Robertsson

Riksstämmoansvarig