Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsen väljs vartannat år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Förbundsstyrelsen har inom sig ett verkställande utskott (VU) som vid behov kan sammanträda mellan förbundsstyrelsens ordinarie möten för att ta beslut med kort varsel.

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Förbundsordförande

linnea.suomenniemi[at]ungaforskare.se

Linnea är 24 år och förbundsordförande från 2018. Hon är ursprungligen från Blekinge men är idag bosatt i Lund där hon läser till civilingenjör inom Teknisk Nanovetenskap samt jobbar deltid. Linnea deltog själv i Utställningen 2012 och var sedan engagerad i Utställningsgruppen 3 år bland annat med ansvar för externa stipendier, semifinalen i Lund samt övergripande ansvar för alla semifinaler. Linnea har även varit med som jury i Gnistan och funktionär på SIYSS och satt under 2017 som sekreterare i förbundsstyrelsen. Utöver Unga Forskare har Linnea ett långvarigt engagemang på F-sektionen på LTH där hon bland annat varit projektledare för sektionens arbetsmarknadsdag samt varit Vice Ordförande för organisationen IAESTE under kåren.

Mats Hallström

Mats Hallström

Ledamot

E-post: mats.hallstrom[at]ungaforskare.se

Mats är 25 år och kommer ursprungligen från Leksand i Dalarna. Han deltog i Utställningen Unga Forskare 2012 och har under ett antal år varit aktiv inom arrangörsgruppen för Utställningen Unga Forskare. Mats studerar för tillfället till civilingenjör i Industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola.

Neda Farhand

Neda Farhand

Ledamot

E-post: neda.farhand[at]ungaforskare.se

Neda är 22 år, och född och uppväxt i Göteborg där hon för tillfället studerar till Civilingenjör i Informationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Under studietiden har hon även engagerat sig i ett par kårkommittéer. Hon deltog i Utställningen 2014, och engagerade sig därefter i Utställningsgruppen som ekonomiassistent 2015, finalansvarig 2016, och projektledare för Utställningen 2017. Hon har även varit reseledare för CASTIC 2017, och har varit ledamot i Förbundsstyrelsen sedan 2017.

Max Vinger

Max Vinger

Ledamot

max.vinger[at]ungaforskare.se

Max är 21 år och sitter som styrelseledamot 2018-2019. Han kom in ordentligt i organisationen 2015 när han gick till finalen i Utställningen Unga Forskare. Sedan dess har han varit engagerad i arrangörsgruppen som stipendieansvarig 2016, vice projektledare 2017 och som projektledare för Utställningen 2018. Förutom det har han även haft en rad mindre uppdrag som bland annat reseledare för Stockholm Junior Water Prize (SJWP) och China Adolescents Science & Technology Innovation Contest (CASTIC). Max är ursprungligen från Nykvarn, en liten ort sydväst om Stockholm, men bor idag i Stockholm och pluggar till civilingenjör i datateknik vid KTH.

Ellinor Lindqvist

Ellinor Lindqvist

Ledamot

ellinor.lindqvist[at]ungaforskare.se

Efter en vända inom konst- och auktionsbranschen började Ellinor studera civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola år 2014 och är nu inne på sitt 4:e år. Hon är bosatt i Lund, jobbar deltid på ett tech startup i Malmö och ägnar den tid hon kan på resande fot. Ellinor är 26 år och kom i kontakt med Unga Forskare som engagerad inom Lund Sustainable Engineers. Från detta växte ett vidare engagemang inom SIYSS som vice projektledare och idag sitter hon som ledamot i Förbundsstyrelsen.

 

Måns Holmberg

Måns Holmberg

Ledamot

mans.holmberg[at]ungaforskare.se

Måns är 24 år, bor i Uppsala men är uppvuxen i Dalarna. Han ställde ut i Utställningen Unga Forskare 2013 och engagerade sig därefter i Utställningsgruppen 2014 som ekonomiansvarig och fadder. Sedan 2013 har han studerat fysik med inriktning på teoretisk partikelfysik vid Uppsala Universitet, vilket innefattar allt från hur kvarkar interagerar till hur rumtiden kröks runt ett svart hål. Måns har under sina studier även varit sommarstudent på CERN. På fritiden engagerar sig Måns ideellt som ledamot i Unga Forskare och som förbundsordförande i Astronomisk Ungdom