Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsen väljs vartannat år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Max Vinger

Max Vinger

Förbundsordförande

Jonathan Jilg

Jonathan Jilg

Vice Förbundsordförande

Eleonora Svanberg

Eleonora Svanberg

Ledamot

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Ledamot

Max Robertsson

Max Robertsson

Ledamot

Julia Reinius

Julia Reinius

Ledamot

Astha Kaul

Astha Kaul

Ledamot

Erik Hartman

Erik Hartman

Ledamot