Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vartannat år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Förbundsstyrelsen bloggar och tar upp saker som rör uppdraget. Blogginlägg hittar du under nyheter.

Förbundsstyrelsen har inom sig ett verkställande utskott (VU) som vid behov kan sammanträda mellan förbundsstyrelsens ordinarie möten för att ta beslut med kort varsel.

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Förbundsordförande

Epost: linnea.suomenniemi@ungaforskare.se

Linnea är 23 år, bor i Lund men är från Blekinge, och är förbundsordförande från 2018. Hon kom in i förbundet genom Utställningen Unga Forskare 2012 och engagerade sig hela 3 år i Utställningsgruppen med bland annat ansvar för externa stipendier, Utställningen i Lund, samt ansvarig för alla semifinaler. Utöver sitt arbete i Utställningen har Linnea varit funktionär under SIYSS och har ett långvarigt engagemang inom F-sektionen vid LTH. Idag pluggar hon Teknisk nanovetenskap och arbetar deltid.

Mats Hallström

Mats Hallström

Ledamot

E-post: mats.hallstrom@ungaforskare.se

Mats är 24 år, bor i Lund men kommer ursprungligen från Dalarna. Han ställde ut i Utställningen Unga Forskare 2012 och har sedan dess engagerat sig inom Utställningsgruppen, där han bland annat startade upp semifinalen i Borlänge, som sedan dess vuxit och blivit en stor succé. Han har även arbetat hårt med Utställningens ekonomi och därmed förbättrat förutsättningarna för projektet, samt varit områdesansvarig för 2016 års Utställnings samtliga semifinalen. Mats studerar för tillfället civilingenjör inom Industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola, där han även engagerar sig inom sektionen på sitt program. Mats var under 2016-2017 kassör i förbundsstyrelsen.

Neda Farhand

Neda Farhand

Ledamot

E-post: neda.farhand@ungaforskare.se

Neda är 21 år, född och uppvuxen i Göteborg. Hon ställde ut i Utställningen Unga Forskare 2014 och har sedan dess arbetat med att utveckla verksamheten inom Utställningsgruppen. Hon började som ekonomiassistent till Utställningen 2015, blev finalansvarig redan till Utställningen 2016 samt slutligen projektledare för Utställningen 2017. En sådan snabb resa avspeglar Nedas höga kompetens och arbetsmoral. Idag studerar hon till civilingenjör inom Informationsteknik på Chalmers tekniska högskola, där hon även engagerar sig inom kåren.

Max Vinger

Max Vinger

Ledamot

Jennifer Andersson

Jennifer Andersson

Ledamot

Måns Holmberg

Måns Holmberg

Ledamot

Ellinor Lindqvist

Ellinor Lindqvist

Ledamot