Förbundsstyrelsen

 
Förbundsstyrelsen väljs vartannat år av Unga Forskares årsmöte Riksstämman, och ansvarar för förvaltandet av förbundet fram till nästa Riksstämma. Alla förbundsstyrelseuppdrag är ideella, och de flesta av oss studerar parallellt med våra uppdrag.

Förbundsstyrelsen har inom sig ett verkställande utskott (VU) som vid behov kan sammanträda mellan förbundsstyrelsens ordinarie möten för att ta beslut med kort varsel.

Linnea Suomenniemi

Linnea Suomenniemi

Förbundsordförande

linnea.suomenniemi@ungaforskare.se

Linnea är 25 år och pluggar till civilingenjör inom Teknisk Nanovetenskap. För tillfället är hon bosatt i München i Tyskland där hon gör sitt examensarbete om nanotrådar av halvledarmaterial som kan bli grunden till nya högeffektiva solceller. Linnea har varit med i Unga Forskare sedan 2012 då hon själv deltog i Utställningen. Hon har sedan dess varit verksam i arrangörsgruppen för Utställningen flera år, varit funktionär under Gnistan och SIYSS och även suttit i förbundsstyrelsen som ledamot. Förutom åtagandet i Unga Forskare ägnar sig Linnea sin fritid åt träning, spela musik och umgänge med familj och vänner.

Max Vinger

Max Vinger

Vice förbundsordförande

max.vinger@ungaforskare.se

Max är 22 år och sitter som vice förbundsordförande 2019 och var innan dess med som styrelseledamot 2018. Max första kontakt med Unga Forskare var på en sommarforskarskola 2011 men han kom in ordentligt i organisationen 2015 när han gick till finalen i Utställningen Unga Forskare. Efter det var han engagerad i arrangörsgruppen för utställningen som stipendieansvarig 2016, vice projektledare 2017 och som projektledare 2018. Max är ursprungligen från Nykvarn, en liten ort sydväst om Stockholm, men bor idag i Stockholm och pluggar till civilingenjör i datateknik vid KTH.

Neda Farhand

Neda Farhand

Ledamot

neda.farhand@ungaforskare.se

Neda är 23 år och läser sista året på Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola där hon för tillfället gör sitt examensarbete inom mjukvarusäkerhetsanalys. Hon deltog själv i Utställningen 2014, och har sedan dess engagerat sig i Unga Forskare som bland annat Projektledare för Utställningen 2017. På fritiden ägnar Neda sig gärna åt musik, böcker, språkstudier, och att umgås med vänner.

Therese de Neergaard

Therese de Neergaard

Ledamot

therese.de.neergaard@ungaforskare.se

Therese är 25 år, har svart bälte i judo och bor i Lund där hon studerar sista året på läkarprogrammet samt doktorerar inom Infektionsmedicin. Therese har så länge hon kan minnas brunnit för medicin och forskning, vilket har stärkts tack vare Unga Forskare. Under högstadiet deltog hon i Astra Zenecas sommarforskarskolor och 2013 deltog hon i Utställningen med sitt gymnasieprojekt. Therese har engagerat sig ideellt i diverse kårverksamheter på gymnasiet och universitet, samt i sin lokala judoförening. På samma sätt som Unga Forskare stärkte Thereses intresse under hennes barndom vill hon nu göra detsamma för våra kommande generationers unga forskare.

Ellinor Lindqvist

Ellinor Lindqvist

Ledamot

ellinor.lindqvist@ungaforskare.se

Efter en vända inom konst- och auktionsbranschen började Ellinor studera civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola år 2014 och är nu inne på sitt 4:e år. Hon är bosatt i Lund, jobbar deltid på ett tech startup i Malmö och ägnar den tid hon kan på resande fot. Ellinor är 26 år och kom i kontakt med Unga Forskare som engagerad inom Lund Sustainable Engineers. Från detta växte ett vidare engagemang inom SIYSS som vice projektledare och idag sitter hon som ledamot i Förbundsstyrelsen.

 

Måns Holmberg

Måns Holmberg

Ledamot

mans.holmberg@ungaforskare.se

Måns är 24 år, bor i Uppsala men är uppvuxen i Dalarna. Han ställde ut i Utställningen Unga Forskare 2013 och engagerade sig därefter i Utställningsgruppen 2014 som ekonomiansvarig och fadder. Sedan 2013 har han studerat fysik med inriktning på teoretisk partikelfysik vid Uppsala Universitet, vilket innefattar allt från hur kvarkar interagerar till hur rumtiden kröks runt ett svart hål. Måns har under sina studier även varit sommarstudent på CERN. På fritiden engagerar sig Måns ideellt som ledamot i Unga Forskare och som förbundsordförande i Astronomisk Ungdom

Max Robertson

Ledamot

Jacob Karlsson

Ledamot