Freja Wallblom

18 år, Ingarö. Kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi har utvärderat hur aluminiumbehandling, en metod för att minska övergödningen, påverkas av en potentiell framtida försurning i olika vattenmassor. Vi samlade vattenprover, gjorde en vattenanalys och aluminiumbehandlade vattnet under en simulerad kraftig försurning. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag har ingen solklar plan. Mitt motto är att följa sina drömmar och göra det som är roligt och det man är bra på. Analytisk kemi i Linköping, ett kandidatprogram i kemi, fysik eller matte i Uppsala eller Lund är något som lockar mig allra mest!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Arbeta inte ensam, kontakta personer som inspirerar dig och gör något som du tycker är viktigt och roligt. Att ha en plan för hur du ska gå tillväga och vad du vill uppnå är också en god idé, även om slutresultatet inte behöver bli som förväntat. Det är en fördel att veta vad man håller på med och känna att man kommer framåt. Läs in dig på tidigare forskning och se vad du kan bidra med. Komplicera inte dina experiment, utan utveckla istället en enklare undersökning som har ett tydligt syfte, analysera sedan din data väl. Gymnasiearbetet är en enorm chans att utvecklas och göra något roligt. Sista tipset är att skicka in ditt arbete till Utställningen Unga Forskare!

Elisa Carnö

18 år, Stockholm. Kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vårt projekt handlar om hur försurning påverkar aluminiumbehandling, en metod som används mot övergödning genom att binda fosfor till aluminium i ett olösligt salt. Slutsatsen var att försurning har en negativ påverkan på aluminiumbehandling eftersom det ökar saltets löslighet. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Min plan är att studera fysik på KTH eftersom teknik och fysik alltid varit mina största intressen. Jag vet inte vad jag ska göra sedan men jag skulle vilja jobba inom forskning eller techindustrin.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Det är bra att tidigt börja fundera över vad man vill undersöka, för det är det
svåraste att komma på. Om man är intresserad av forskning kan det vara bra att välja ett ämne där man får möjlighet att genomföra ett experiment. Även om det krävs en del arbete är det väldigt roligt att arbeta med resultat som man själv har tagit fram.

Sachi Premaratne

17 år, Göteborg. Medicin. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

30-50% av världens befolkning lider av kronisk smärta, men dagens läkemedel har flera begränsningar. Jag har undersökt hur två olika antikroppar binder till och påverkar funktionen hos smärtreceptorn TRPV. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill läsa medicin. På längre sikt vill jag engagera mig i forskning för att vara med och utveckla metoder för diagnosticering och behandling.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Börja tidigt med ditt gymnasiearbete, skapa en tydlig planering och välj ett ämne som du tycker om!

Jessika Fröjmark

18 år, Mölndal. Teknik och programmering. Tävlar i Mostratec

Vad handlar ditt projekt om?

Jag har simulerat och beräknat hur kömönster och hastigheter kan ändras och optimeras med hjälp av adaptiv farthållare för att eliminera mänskliga reaktionstider, med fokus på fantomköer. Experimentet genomfördes med 3D-printade självkörande plastbilar som kör runt en sluten krets i kö. Den första bilen får bromsa och effekten på kön observeras. Detta upprepas med olika reaktionstider och avståndsinställningar för att den adaptiva farthållaren ska hitta det optimala avståndet mellan bilar. Resultatet visar att kapaciteten på en väg skulle kunna ökas med 40 – 70 %, utan att hindra trafikflödet, om adaptiv farthållare skulle vara obligatoriskt i varje bil. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill läsa på Chalmers.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Att ta vara på tiden, börja i tid men främst att forska på något just du tycker är roligt!

Humaira Afrin

17 år, Stockholm. Biologi och programmering. Tävlar i Mostratec

Vad handlar ditt projekt om?

Jag har undersökt hur videospel påverkar hjärnan hos för tidigt födda resp fullgångna barn. Slutsatserna visar att fullgångna barn var mer känsliga för effekterna, men att överlag så påverkar spel uppmärksamheten negativt hos alla barn och kan även förändra strukturer i hjärnan. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill gärna forska, och särskilt göra beräkningsmodeller på hjärnan. Innan det så skulle jag vilja läsa datavetenskap och kognitiv neurovetenskap.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att välja ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i. Bli inte avskräckt om ämnet verkar för svårt och ge inte upp om du misslyckas utan våga tro på dig själv och be om hjälp.

Axel Sethsson

18 år, Stockholm. Astronomi. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

I mitt projekt har jag mätt ljusföroreningar genom att använda en vanlig konsumentkamera. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Efter studenten vill jag läsa datavetenskap på KTH.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att välja ett ämne som är roligt och spännande. Det går att göra ett gymnasiearbete om (nästan) vad som helst, men det är betydligt lättare och mer lärorikt om man är motiverad. Arbetet blir dessutom mycket bättre då!

Johanna Hofvendahl

18 år, Helsingborg. Biologi. Tävlar i SJWP, VM i vattenfrågor

Vad handlar ditt projekt om?

Vårt projekt studerade om kvitton distribuerade 2022 var toxiska för vattenlevande organismer. Metoden var att studera mortaliteten hos modellorganismen Daphnia magna när den exponerades för termopapper från olika butikskedjor, kortsiktigt. Dessutom analyserades om termopapperna innehöll fenol genom Molisch’s test. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill fördjupa mina kunskaper och förståelse i biologi, just nu överväger jag att läsa medicin men är också öppen för andra alternativ.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att börja i tid. Skapa en översiktlig tidsplan och försök att tidigt i processen genomföra praktiska moment. Det skapar förutsättningar för att senare kunna göra en djupdykning inom det valda ämnet. Dessutom är det en god idé att arbeta med något man är intresserad av. Det gör arbetsprocessen mycket roligare!

Nellie Jörnkvist

18 år, Mellbystrand. Biologi. Tävlar i VM i vattenfrågor

Vad handlar ditt projekt om?

Projektet handlar om kvitton distribuerade under 2022 är toxiska för vattenlevande organismer. Metoden var att studera mortaliteten hos modellorganismen Daphnia magna, när de exponerades för termopapper från olika butiker. Dessutom analyserade vi om termopapperna innehöll aromatisk fenol genom Molisch’s test. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill läsa medicin i framtiden och sedan kanske arbeta inom läkemedelsindustrin eller som läkare! Jag planerar att läsa medicin i Sverige men vill gärna plugga utomlands också!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips till elever som ska börja med sitt gymnasiearbete är att börja i tid för att således inte bli stressade när det närmar sig inlämning. Dessutom är det viktigt att välja att undersöka något man faktiskt är intresserad av och tycker är kul till följd av att man kommer lägga ner mycket tid på det!

Maja Blomberg

18 år, Helsingborg. Biologi. Tävlar i VM i vattenfrågor

Vad handlar ditt projekt om?

Vi undersökte om kvitton är kortsiktigt toxiska för vattenlevande organismer genom att studera mortaliteten hos modellorganismen Daphnia magna. Dessutom analyserade vi om termopapperna innehöll aromatisk fenol genom Molisch’s test. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill ha en karriär inom medicin. Min plan för den närmsta framtiden är att läsa medicin i Sverige.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mina bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete är att välja ett ämne du är intresserad av, börja arbeta med det i tid och ha roligt! Det underlättar väldigt mycket att börja planera sitt gymnasiearbete tidigt. Det blir så mycket roligare om man kan arbeta utan stress. Att välja ett ämne som man känner sig intresserad av är även viktigt, då man arbetar med projektet under en längre tid. Det viktigaste är såklart att ha kul under arbetets gång!

Yasma Esteitieh

17 år, Malmö. Beräkningsbiologi/matematisk biologi. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen. Jag har tagit fram en matematisk helcellsmodell av hur proteinet interleukin-6 samverkar med bröstcancer, både för att bättre förstå bröstcancer, förutspå tumörtillväxt och effektiviteten hos läkemedel. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag planerar att läsa medicin och att forska vid sidan av.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt projekt var inte ett gymnasiearbete utan ett projekt jag gjorde för att jag älskar att forska och att utforska vetenskap. Så det enda tips jag kan ge är att se till att du brinner för ditt ämne för att det kommer underlätta och förbättra hela processen.

Arian Chimenson

18 år, Åkersberga. Fysik. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Jag har undersökt ett av laserfysikens ”mysterier”, hur man kan ta fram en optisk fiber med kristallen YAG i kärnan, vilket ger en laser som kan verka på längre avstånd med högre flexibilitet och precision. I detta projekt är vi först med att tillverka en fiber med kristallin kärna och baserat på våra senaste simuleringar utvecklar vi just nu en egen fiberlaser. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill läsa fysik och matematik med mål att doktorera i teoretisk fysik eller matematik. Samtidigt vill jag fortsätta med mitt forskningsprojekt och göra vidare experiment och beräkningar. Jag vill ha en karriär inom forskning.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att fundera på ett område som väcker fascination och sedan avgränsa arbetet inom detta området. Med en specifik frågeställning är det sedan viktigt att planera sitt projekt och påbörja arbetet i god tid.

Tuva Källberg

19 år, Borås. Fysik och astronomi. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi har använt ett fjärrstyrt radioteleskop för att observera hastigheten och avståndet av vätgasmolnen i Vintergatan och skapat en modell av Vintergatans rotationskurva. En tidigare modell av spiralgalaxers rotation är Keplers modell som säger att rotationshastigheten minskar när avståndet ökar. Men genom att analysera rotationskurvan har vi upptäckt att kurvan visar en uppåtgående trend eller förblir konstant när avståndet ökar. Detta tyder på att massfördelningen i Vintergatan inte är som förväntat och att det finns en massa som vi inte kan se, vilket kallas för mörk materia. Läs mer om projektet i den digitala finalutställningen!

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill studera fysik, antingen på Imperial College i London, eller i Sverige. Sedan vill jag doktorera och arbeta med rymd och astronomi på ett eller annat sätt.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att göra något som du är intresserad av för då blir arbetsprocessen mycket roligare och man lär sig mycket mer. Om din skola har begränsade resurser för gymnasiearbete skulle jag också tipsa om att kontakta forskare själv och se om du kanske kan göra något med dem. Det gjorde jag, och det var verkligen superkul!