Daria Chamoun

18 år, Stockholm. Data/IT/medicin. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

I mitt projekt optimerar jag lungcancerdiagnostik genom bildanalys. Jag har skapat två djupinlärningsmodeller där jag har jämfört träffsäkerheten i 2D och 3D CT-skanningar. 3D-modellen presterade bättre i alla parametrar. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill fortsätta på samma bana inom maskininlärning och bioteknik. Jag vill gå en ingenjörsutbildning och bidra till innovativa diagnostiska metoder som fullt ut utnyttjar AI:s potential. Som ung kvinna inom STEM brinner jag också för att öka tillgången till och sänka trösklarna in till våra ämnen och uppmuntra fler att bli en del av STEM-gemenskapen.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att välja ett ämne som verkligen intresserar dig och att börja i god tid. Gymnasiearbetet är ett perfekt tillfälle att fördjupa dig i något du är nyfiken på. Se det som en praktisk kurs där du får testa dina egna idéer och lära dig genom att göra. Det är också viktigt att inte tveka att söka hjälp. Ta tillvara på möjligheten att diskutera ditt arbete med lärare, forskare och andra experter som kan erbjuda värdefull vägledning och nya perspektiv. Och kom ihåg, varje problem du stöter på är en möjlighet att tänka kreativt och hitta en lösning. Ha kul med det!

Gabriel Castell

18 år, Linköping. Kemi/medicin. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi har utvecklat ett nytt material för sårförband, bakteriell nanocellulosa, med en naturlig pH-indikator, antocyanin extraherat från rödkål. Vi utvärderade också effektiviteten in vivo med hjälp av en grissårsmodell. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill fortsätta arbeta med projektet och utvärdera sårförbandet. Jag vill ta en läkarexamen och doktorera, vilket gör det möjligt att delta i olika forskningsprojekt och bidra till nya framsteg på det medicinska området.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Att välja något man genuint tycker är roligt är av största vikt, för inte bara blir det roligare att utföra arbetet, utan det blir automatiskt ett mer högkvalitativt arbete. För dem som strävar efter att genomföra ett mer ambitiöst projekt rekommenderar jag att ta kontakt med universitetet. De är väldigt välkomnande mot gymnasieelever och erbjuder ofta handledning och stöd för projektarbete. Till sist rekommenderar jag allihop att delta i Utställningen Unga Forskare, för det är en ovärderlig erfarenhet jag erhållit.

Holger Molin

18 år, Helsingborg. Matematik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Mitt projekt använder djupinlärning för att numeriskt approximera en uppsättning partiella differentialekvationer. Etablerade metoder för detta finns men kräver stora datorer och mycket tid för att ge acceptabla resultat. Med min metod kan det göras mycket mer effektivt. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill studera datavetenskap med inriktning på AI och sedan arbeta med att utveckla algoritmer för djupinlärning, gärna på ett stort industriellt AI-forskningslabb. Jag planerar också att börja odla tomater!

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Välj ett ämne som faktiskt intresserar dig och som ligger lite över dina nuvarande kunskaper inom området. På så sätt kommer projektet vara utmanande och spännande under hela dess gång samtidigt som du lämnar med nya praktiska kunskaper.

Erik Österberg

18 år, Linköping. Kemi/medicin. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi har utvecklat ett nytt material för sårförband, bakteriell nanocellulosa, med en naturlig pH-indikator, antocyanin extraherat från rödkål. Vi utvärderade också effektiviteten in vivo med hjälp av en grissårsmodell. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Just nu fokuserar jag på att navigera genom alla kommande tentor och samtidigt arbeta vidare med vårt projekt. Efter studenten ska jag utveckla min franska och flytta till franska Rivieran och därefter Alperna. På längre sikt vill jag ta en master i Industrial Engineering and Management. Senare är jag öppen för att doktorera och fortsätta vara aktiv inom forskning.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete är välja något du verkligen tycker om eller finner intressant, eftersom arbetet inte bara blir roligare att utföra utan även av högre kvalitet. Att ha passion för ämnet gör processen mer givande och ökar chansen att leverera ett arbete som både engagerar och imponerar.

Victoria Niska

18 år, Umeå. Biologi/kemi. Tävlar i Vatten-VM

Vad handlar ditt projekt om?

PFAS-ämnen har ökat, med negativ inverkan på fauna och flora. Att Sydostasien är världens största textilproducent har lett till kraftiga vattenföroreningar. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska fortsätta min simkarriär på college och samtidigt ta en examen inom naturvetenskap. Jag har alltid haft ett stort intresse för globala frågor, speciellt relaterat till vatten.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips till dig som ska börja gymnasiearbetet är att hitta ett ämne som intresserar dig och jobba därifrån. Att arbeta tillsammans med någon kan vara till stor fördel och våga utmana er själva! Gymnasiearbetet kommer man inte ifrån så att underlätta det hela genom att göra det lite roligare är något jag rekommenderar starkt! Kanske är det din idé som leder till något mycket större, så det skadar inte att vara lite ambitiös.

Johan Andersson

18 år, Linköping. Fysik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Kollisioner mellan kosmisk strålning och atmosfäriska molekyler kan resultera i myoner, som närmar sig jorden nära ljusets hastighet. Mätningar av myonflödet utfördes med hjälp av en egenkonstruerad CosmicWatch myondetektor, ursprungligen utvecklad vid MIT. Vårt mål var att undersöka ursprung och energispektra för kosmisk strålning med hög energi, genom att analysera hur tid på dygnet, vinklar och material påverkade detektorregistreringsfrekvensen. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vill studera teknisk fysik, specifikt astronomi eller astropartikelfysik.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Framförallt skulle jag tipsa om att välja ett område som känns särskilt intressant och spännande. Även om man har höga ambitioner med arbetet, måste man inte göra det inom ett jätteavancerat område, utan ett bra och utförligt arbete går att utföra inom alla områden om man gräver djupt nog och lägger tillräckligt mycket tid. Ett annat tips är att göra arbetet i grupp, eftersom det både blir lättare och roligare, och gör det enklare att utföra större och mer omfattande arbeten. Slutligen skulle jag vilja tipsa om att leta efter en handledare som är expert inom området, eftersom de ofta har bra tips om hur man kan göra, och har användbara erfarenheter. Trots att de ofta har mycket att göra, är det många som tycker det är kul att hjälpa och jobba med gymnasieelever.

Jonah Friberg

18 år, Tranås. Fysik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Vårt projekt syftar till att undersöka egenskaperna hos myoner som skapas när kosmisk strålning kolliderar med jordens atmosfär. Vi har konstruerat en scintillatorbaserad myondetektor och utfört experiment för att visa t ex höjdvarians av myonflödet, samt variationer beroende på djupet av stål placerat över detektorn (eftersom myonen sönderfaller snabbare i tätare material). Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag planerar att studera matematik, datavetenskap och lite fysik på ett europeiskt universitet. För tillfället hoppas jag på att bli antagen till ETH Zürich. Hur framtiden ser ut efter det är för svårt att spekulera i.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Arbeta i grupp! Det är otroligt givande att kunna lära sig av sina gruppmedlemmar och diskutera hur man ska gå vidare när man kör fast. Jag skulle vilja uppmuntra även de som arbetar själva att hitta någon som man kan bolla frågor fram och tillbaka med. Det är som sagt väldigt värdefullt.

Mallak Hussein

18 år, Stockholm. Kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Mitt projekt handlar om bioplast av alger som ett hållbart alternativ till engångsmatförpackningar i plast. Bioplastfilmerna gjordes med agar, glycerol och vatten på en spis. Cellulosa från mjölkkartonger tillsattes för att se om bioplastfilmens egenskaper förändrades. Egenskaperna hos plastfilmerna jämfördes sedan med en fossil plast. Resultaten visade att bioplasterna hade jämförbara egenskaper och att agarplasten med cellulosa var den mest elastiska av de tre. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

I höst ska jag läsa kemiteknik på KTH och ta en masterexamen i Molecular Science.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Börja redan i slutet av 2:an, vilket jag gjorde. Att jobba i par fungerar utmärkt, särskilt om man vet att man själv har dålig disciplin för då kommer man känna press att kämpa på för kamratens skull! Var inte rädd att kontakta sakkunniga. Även om de själv kanske inte hjälper mycket kan de alltid hänvisa till andra. Kika på 3:ornas gymnasiearbeten/gamla Unga Forskare-finalisters projekt så kan man bli inspirerad och få ett hum om hur gymnasiearbetet kan gå till. Jobba inte på arbetet strax före deadline! Lägg ner tid i förväg, t ex under lov/helg för att kunna arbeta i lugn och ro.

Johan Dellbring

18 år, Umeå. Biologi/kemi. Tävlar i Vatten-VM

Vad handlar ditt projekt om?

Ett hett ämne är effekten per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) har på växter och djur. Sydostasien är världens största textilproducent och bidrar i hög grad till vattenföroreningar genom farligt avfall. Ändå finns det en brist på tillräckliga reningsmetoder, vilket leder till att dessa ämnen ackumuleras i naturen. Syftet var att undersöka vilken påverkan PFOA har på
vegetationstillväxt. Detta uppnåddes genom att odla krasse på agarosgeler framställda med olika koncentrationer av kemikalien. Plantornas utveckling dokumenterades och därefter skapades en timelapse-video. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag har ett enormt intresse för modedesign och eftersom vårt projekt handlar om textilenbranschen är detta också något som intresserar mig mycket. Utsläppen från textilindustrin är ett viktigt problem som måste lösas och pga vårt projekt har jag börjat fundera på att göra ytterligare forskning inom detta område.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt absolut bästa tips  är att välja ett ämne som verkligen intresserar dig. Då kommer arbetsprocessen både bli roligare och lättare. Dessutom skulle jag uppmana att jobba i par och hitta samarbetspartners på universitet då det hjälper arbetets utveckling och gör det mer professionellt. Ansök även till Utställningen Unga Forskare!

Maja Nilsson

18 år, Stockholm. Kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi syntetiserade en bioplastfilm från agar, ett ämne som utvinns från röda alger. Vi producerade också en andra bioplast genom att inkorporera cellulosafibrer i agarbioplasten. Vi studerade sedan bioplasternas mekaniska och kemiska egenskaper med särskild tonvikt på produktsäkerhet, eftersom filmerna är avsedda att användas som livsmedelsförpackning. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag är intresserad av olika vetenskapliga områden, men min kortsiktiga plan är att studera teknisk fysik då mitt huvudsakliga intresse är fysik och dess tillämpningar.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Ta kontakt med så många olika experter och forskare som möjligt! Det finns otroligt mycket hjälpsamma och kompetenta människor med värdefulla tips och råd som man absolut ska våga ta hjälp och inspiration av under arbetets gång.

Julius Lyreborn

18 år, Linköping. Fysik. Tävlar i VM

Vad handlar ditt projekt om?

Vi har forskat på de naturligt förekommande myonerna som färdas från vår övre atmosfär mot marken med nästan ljusets hastighet. För att göra detta möjligt har vi konstruerat en Cosmic Watch Moun Detektor, som designades vid MIT i syfte att låta gymnasie- och universitetsstudenter göra sin egen analys av det sk myonflödet. Vår undersökning har för avsikt att bidra till forskningen om dessa kosmogena myoner, som fortfarande är det främsta verktyget för att testa modeller för det högenergetiska spektrumet av kosmisk strålning. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Jag tänker jobba ett år innan jag studerar vidare på Chalmers, KTH eller utomlands. Mitt intresseområde är fysik och mer specifikt kvant- och partikelfysik och min dröm är att bidra till forskningen om fusion, gravitation, mörk materia och -energi.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Det är lätt att man tar den lättaste idén för gymnasiearbetet för att det endast betygsätts i F/E. Men oavsett vad kommer man behöva lägga ner mycket arbete och jag beslutade därför att jag ville göra något som intresserade mig och som kunde förbättra mina möjligheter i framtiden. I gengäld blev det också mycket roligare att genomföra arbetet. Mitt tips är att jobba i grupp om det går, då detta möjliggör att fördela arbetsbelastningen och hjälps åt när någon inte riktigt har tid. Jag rekommenderar också för mer ambitiösa projekt att söka samarbete med en kunnig vuxen då en sådan kontakt kan vara ovärderlig när det kommer till att konkretisera idén och metoden, och även i vissa fall möjliggöra för helt unika typer av projekt. Slutligen vill jag också nämna att det är mycket viktigt att man har en vuxen i sin närhet som kan driva på med motivation och/eller hjälp när det behövs. Den största fördelen jag och mina kompisar har är att vi går i en skola där ett ambitiöst gymnasiearbete förespråkas redan från första steget, och där lärarna går utöver sin arbetstid för att hjälpa till med opponering, utskrifter och allmän hjälp. Håll därmed hårt i de lärare eller föräldrar som visar intresse och stöd.

Louvisa Schmitz Svennesson

18 år, Stockholm. Kemi. Tävlar i EM

Vad handlar ditt projekt om?

Jag undersökte alternativ för att göra syntesen av ZIF mer hållbar och effektiv. ZIF är en metallorganisk och porös förening som har potential att utnyttjas för att t ex binda CO2 för att minska utsläpp. Min forskning utfördes genom att utforska olika reaktanter och katalysatorer, tillsammans med en mekanokemisk syntesmetod som kallas kulfräsning, vilket resulterade i möjliga alternativ för mer effektiv och miljövänlig syntes. Läs mer om projektet här

Vad har du för framtidsplaner?

Just nu funderar jag på att ta en masterexamen i teknisk fysik, troligen i Luleå. Fast innan dess tar jag ledigt ett år för att resa och jobba.

Vilket är ditt bästa tips till elever som ska göra sitt gymnasiearbete?

Mitt bästa tips är att skaffa sig goda kunskaper inom det område man gör sitt arbete. Det blir inte bara roligare för dig själv när du känner dig säker på grunderna, det ger dig också kunskaperna och självkänslan att kunna dra egna slutsatser, och att kunna utvärdera resultaten i större utsträckning.