På Unga Forskare arbetar vi efter principen unga för unga. Detta innebär att vi lyfter fram unga och drivna individer och låter dem engagera och inspirera andra till engagemang och intresse inom naturvetenskapliga och tekniska frågor och ämnen. Inom Gnistan görs detta bland annat genom verksamhetens mentorer. Att vara mentor i Gnistan är ett lustfyllt, engagerande och givande uppdrag. Som mentor är din huvudsakliga uppgift att stödja och inspirera de elever som arbetar med Gnistans utmaning. Samtidigt ges du en möjlighet att tillskansa dig nya kunskaper om energi- och hållbarhetsfrågor. Mentorerna är Gnistans stolthet och vi är superglada över att så många kompetenta och engagerade unga söker sig till oss. Här kan du läsa om hur tidigare mentorer upplevt sina uppdrag. Om du är intresserad av att bli mentor inom Gnistan, se denna sida

RÖSTER FRÅN TIDIGARE MENTORER:

Karoline Johansson studerar miljövetenskap i Lund och har ett stort intresse för hur man ska kunna skapa ett hållbart samhälle där jordens resurser inte överanvänds. Karoline älskar att resa och har bland annat tågluffat genom Östeuropa och även studerat ryska i St. Petersburg i Ryssland. Såhär säger hon om sin tid som mentor för klasserna på Hjärupslundsskolan i Hjärup: 

Att vara mentor är väldigt roligt och givande! Det var riktigt kul att se elevernas intresse för miljö och hållbarhet öka, samt att se dem utveckla sina idéer. Jag har känt mig väldigt uppskattad på skolorna, av både lärare och elever. Jobbet som mentor har gett mig bättre ledarskapsförmåga, samt bättre talarförmåga.

Det roligaste var att se eleverna utveckla sina idéer och att se dem utveckla ett intresse för hållbarhet. Det var också väldigt roligt att se eleverna presentera sina innovationer under Visionsdagen, alla var så duktiga! Det svåraste var nog att få eleverna taggade i början av projektet, innan de hade kommit på någon idé var många av eleverna väldigt oentusiastiska.

Ett tips till framtida mentorer är att försöka få en mer kompisrelation än lärarrelation till eleverna, samtidigt som du inte förlorar deras respekt såklart.

När Hedy Mahmoudi var mentor i Gnistan studerade han på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, han intresserar sig specifikt för miljö- och energifrågor. Vid sidan av skolan har Hedy ett brinnande engagemang för idrott och politik och har dessutom arbetat som projektledarassistent på Ingenjörsvetenskapsakademin. Såhär säger han om sin tid som mentor för en klass i Sätraskolan i södra Stockholm:

Det finns tre ord som beskriver hur jag upplevde min tid som mentor: roligt, spännande och inspirerande. Roligt eftersom jag fick möjligheten att arbeta med ungdomar och samtidigt sätta mig in i ett tema som är väldigt intressant. Spännande för att det inte riktigt går att veta hur allting ska sluta eller vilka idéer som eleverna kommer att utveckla. Inspirerande eftersom du som mentor får lyssna och vara med i den kreativa processen och ta del av alla underbara idéer som eleverna kommer på.

Från min erfarenhet som mentor tar jag med mig två stora portioner av kommunikativa och pedagogiska färdigheter, tillsammans med två insikter. Den ena är att aldrig underskatta högstadieelever och den andra var vikten av att kunna inspirera människor.

Ett tips till framtida mentorer är att inte lägga för mycket fokus på att berätta för eleverna varför DU tycker att de borde engagera sig i det här projektet utan istället ta reda på varför DE skulle vara intresserade av att lägga tid och energi på projektet.

Ge alltid positiv feedback först när du diskuterar olika idéer med dina elever. Men överrös dem inte med beröm som “ni är bäst” eller “ni är superduktiga”. Eleverna ser ofta igenom orden om du inte verkligen menar det, så var mer precis när du ska berömma dem. Säg saker som “Vad smarta ni är som kom på att använda det här” eller “ni är faktiskt duktiga som redan tagit fram en prototyp av er idé”.

Som mentor träffar du inte dina elever så ofta, därför är kommunikationen mellan besöken hos skolorna oerhört viktiga. Både för att du som mentor ska kunna veta hur det går med deras projekt, men också för att eleverna ska känna att de har någon som stöttar dem. Ett bra tips för att förenkla kommunikationen är att använda de kommunikationskanaler som dina elever använder, som tillexempel Kik eller messenger istället för epost. Fråga dina elever vad som fungerar bäst för dem.

Danny Lam studerar på Chalmers i Göteborg och är särskilt intresserad av informationsteknik och programmering. Vid sidan av studierna har han ett engagemang i sin studentkår, är en driven debattör och socialmediaexpert.  

Jag tror mycket på kunskap. Jag tror att kunskap är roten till våra värderingar, våra val och våra handlingar. För att sprida kunskap som ska följa en hela livet gäller det att plantera idéer tidigt under ens liv. Det räcker inte med att bara läsa, utan man måste agera samt vara medveten om varför man gör som man gör. Mitt namn är Danny och jag läser till civilingenjör inom informationsteknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Jag har valt att sprida kunskap inom hållbarhetsfrågor hos unga elever genom att vara mentor för klass 8B i Kungsmarksskolan i Munkedal. Som mentor finns jag tillhands och planterar dessa idéer hos dem så att det uppstår en gnista. En gnistan som tänds varje gång de tänker på deras handlingar samt agerar efter sina väderingar. Det är viktigt att de redan under högstadiet, en tid där de är nyfikna och försöker finna sig själva, lär sig hur man agerar hållbart. Det är även under denna tid där de är som mest mottagbara för ny information och öppna för nya perspektiv. Det är nog det som är det bästa med att vara mentor för Unga Forskare: att kunna påverka och se att de utvecklas i en högre grad än vad man hade kunnat göra annars. 

Jag har själv inte haft denna chans att tänka och agera hållbart som ung. Det var inte förrän i slutet av gymnasietiden som fick mig att vara medveten om mina handlingar. Detta tycker jag är synd då jag gärna hade velat källsortera tidigare, äta mindre animalier, använda produkter utan palmolja, släcka ljus i rum där jag ej befinner mig och åka kollektivt istället för att ta bilen. Jag hoppas att jag som mentor ska kunna vara en bra förebild för mina elever. Jag hoppas de får mycket inspiration och kommer på bra lösningar till dagens miljöproblem, oavsett hur stora eller små de än är. Det hade varit fantastiskt och det vet jag att de kan!