Gnistan är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, Science Centers och Unga Forskare. Sedan starten 2013 har 1600 elever i 75 klasser medverkat fördelade på 36 orter runtom i Sverige. Varje år når Gnistan ut till cirka 500 ungdomar i Sverige.

Varför Gnistan?

Teknik är viktigt på riktigt. Alla bör få möjlighet att utveckla sitt intresse inom både teknik och naturvetenskap för att kunna ta del av och påverka samhället i framtiden. Trots det har intresset för naturvetenskap och teknik sjunkit stadigt de senaste åren och Sverige står inför en omfattande brist på ingenjörer. Med Gnistan vill vi vända trenden.

Gnistans effekter 

År 2016 steg Gnistan-elevernas intresse för naturvetenskap och teknik med 31% och 62% av de tjejer som var med tyckte att deras intresse för dessa ämnen ökat. Eleverna väljer även naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet i högre grad än riksgenomsnittet.

Gnistans upplägg

Gnistan Challenge är ett ämnesövergripande skolprojekt som man gör på lektionstid. Det är upplagt som en tävling där eleverna skapar lösningar på en verklighetsförankrad framtidsutmaning. Både elever och lärare erbjuds en spännande möjlighet att arbeta med ett verkligt samhällsproblem med många kopplingar till läroplanen.

Gnistan Science Club är en naturvetenskaplig fritidsklubb där man får tillgång till ett färdigt material med experiment och övningar utifrån olika teman så som vatten & klimat, hälsa & livsmedel och Reduce, Reuse, Recycle. Klubben kan exempelvis äga rum på elevens val och det man gör är inte betygsgrundande.

Metoden som används i Gnistan är speciellt framtagen för att sätta naturvetenskap och teknik i ett bredare perspektiv och ge ungdomar en förståelse för sin egen roll i samhället. Samtidigt får de kunskap och erfarenheter som rör teknik, hållbarhet och framtidens energiutmaningar.