Gnistan – Unga idéer om energi är ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall, Teknikens Hus, Innovatum Science Center, Vattenhallen Science Center och Unga Forskare. Sedan starten 2013 och till och med våren 2018 har 2044 elever i 94 klasser medverkat fördelade på 40 orter runtom i Sverige. Varje år når Gnistan ut till cirka 500 ungdomar i Sverige.

Varför Gnistan?

Teknik är viktigt på riktigt. Alla bör få möjlighet att utveckla sitt intresse inom både teknik och naturvetenskap för att kunna ta del av och påverka samhället i framtiden. Trots det har intresset för naturvetenskap och teknik sjunkit stadigt de senaste åren och Sverige står inför en omfattande brist på ingenjörer. Med Gnistan vill vi vända trenden.

Gnistans effekter 

Gnistan gör skillnad på riktigt. Vår 2018 var 35 % av de elever som medverkade i Gnistan intresserade av naturvetenskap och teknik innan sitt deltagande och 51 % efter.

Särskilt för de tjejer som deltagit i Gnistan har intresset stigit mycket. Av de tjejer som medverkat våren 2018 var 28 % intresserade av naturvetenskap och teknik innan och 43 % efter. Av de tjejer som medverkade hösten 2017 angav 28 % att de var intresserade av naturvetenskap och teknik innan Gnistan och 63 % efter, dvs mer än dubbelt så många.

Vi ser även en tendens till att eleverna väljer naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet i högre grad än riksgenomsnittet.

Gnistans upplägg och metod 

Gnistan är en tävling där ungdomarna får vara med och lösa verkliga utmaningar relaterade till energi och hållbarhetsfrågor.

Metoden som används i Gnistan är speciellt framtagen för att sätta naturvetenskap och teknik i ett bredare perspektiv och ge ungdomar en förståelse för sin egen roll i samhället. Samtidigt får de kunskap och erfarenheter som rör teknik, hållbarhet och framtidens energiutmaningar.

I Gnistan ingår en verklighetsnära utmaning för eleverna att jobba med i projektform, presentationer för en professionell jury och en egen mentor till varje klass.