Gnistan – Unga idéer om energi är ett samarbetsprojekt mellan näringslivet, Teknikens Hus, Innovatum Science Center, Vattenhallen Science Center och Unga Forskare. Sedan piloten 2013 har 2200 elever i 105 klasser medverkat fördelade på 41 orter runtom i Sverige. Varje år når Gnistan ut till cirka 450 ungdomar i Sverige.

Varför Gnistan?

Teknik är viktigt på riktigt. Alla bör få möjlighet att utveckla sitt intresse inom både teknik och naturvetenskap för att kunna ta del av och påverka samhället i framtiden. Trots det har intresset för naturvetenskap och teknik sjunkit stadigt de senaste åren och Sverige står inför en omfattande brist på ingenjörer. Med Gnistan vill vi vända trenden.

Gnistans effekter 

Gnistan gör skillnad på riktigt. Höst 2018 var 26 % av de elever som medverkade i Gnistan intresserade av naturvetenskap och teknik innan sitt deltagande och 52,5 % efter.

Särskilt för de tjejer som deltagit i Gnistan har intresset stigit mycket. Av de tjejer som medverkat hösten 2018 var 14 % intresserade av naturvetenskap och teknik innan och 45 % efter. 

Vi ser även att eleverna väljer naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet i betydligt högre grad än riksgenomsnittet: 2018 valde 30,8 % av Gnistanalumnerna naturvetenskapligt / tekniskt gymnasieprogram varemot riksgenomsnittet var 23,2 %.  

Gnistans upplägg och metod 

Gnistan är en tävling där ungdomarna får vara med och lösa verkliga utmaningar relaterade till energi och hållbarhetsfrågor.

Metoden som används i Gnistan är speciellt framtagen för att sätta naturvetenskap och teknik i ett bredare perspektiv och ge ungdomar en förståelse för sin egen roll i samhället. Samtidigt får de kunskap och erfarenheter som rör teknik, hållbarhet och framtidens energiutmaningar.

I Gnistan ingår en verklighetsnära utmaning för eleverna att jobba med i projektform, presentationer för en professionell jury och en egen mentor till varje klass.