Historia

År 1963 bildades Stiftelsen Unga Forskare – StUF av en rad organisationer med Tekniska museet och dåvarande tidsskriften Industria som främsta drivkrafter. Stiftelsens syfte var att stimulera ungdomar till hobbyverksamhet inom naturvetenskap och teknik. För ändamålet organiserade man varje år Utställningen Unga Forskare på Tekniska museet.

Unga Forskares Riksförbund – UFoR bildades sedan 1969 på initiativ av Stiftelsen Unga Forskare. Det var en riksorganisation för alla i landet existerande hobby- och skolföreningar som ägnade sig åt naturvetenskap och teknik. Förbundets syfte var att stödja dessa föreningar i deras verksamhet och att föra deras talan på riksplanet.

1977 slogs organisationerna StUF och UFoR ihop sin verksamhet och medlemmar som var anslutna till föreningar till en enhetlig organisation: Förbundet Unga Forskare (FUF). Under Riksstämman 2016 beslutade mötet att ändra namn på förbundet till Unga Forskare.

De äldsta delarna av förbundet är enskilda föreningar. Några av föreningarna är över hundra år gamla och startade på idag traditionsrika tekniska och naturvetenskapliga skolor runt om i landet. Den första Riksstämman inom Unga Forskare hölls 1981.