Hur skriver man en hypotes

En hypotes är det resultat man tror att man kommer få av en undersökning, obeservation eller experiment. Den skall besvara den forskningsfråga man hade frågn början skall helst vara så precis som möjligt. I en hypotes skriver man alltså inte att jag tror det kan vara A eller B utan man bestämmer sig för att tro på en sak och sedan ifall experimentet visar något annat först då byter man hypotes.

Din teori skall ligga som bakgrund för din hypotes. Om du inte vet om din hypotes skall vara ”Jag tror bollen kommer bli platt” eller ”Jag tror bollen kommer bli rund” så är det i teorin du skall kolla för att bestämma dig.

Du skriver en hypotes för att del förstå vad du håller på med, men det är också en bra utgångspunkt för en vidare diskussion. När experimentet inte ger dig dem svaren du hade trott skall du sedan jämföra detta med hypotesen.

Checklista för hypotes

  • Är ett resultat av den teori du samlat in tidigare
  • Är kort och specifik
  • Skall ge svar på samma frågor som dina experiment ger svar på.