Hur skriver man en hypotes?

En hypotes är ett påstående som beskriver vilket resultat du förväntar dig av din vetenskapliga undersökning. Det är alltså inte bara en gissning utan ska baseras på tidigare studier, teori eller liknande. Hypotesen kan vara istället för en frågeställning och ibland används endast syfte och frågeställning, det beror mycket på ämnesområde.

En bra hypotes ska vara tillräckligt specifik, mätbar och möjlig att återupprepa. Till exempel är hypotesen: “Morötter förbättrar synen” inte så specifikt, mätbart eller möjlig att återupprepa. Vi kan förbättra hypotesen genom att göra det mätbart: “Man presterar bättre på ett syntest om man äter morötter”. Men hur många morötter ska de äta? Vilka ska ingå i studien? Vad för syntest? Om vi lägger till detta så kommer vi fram till: “Om tonåringar äter 2 morötter om dagen i 7 dagar, så presterar de högre på ett test av synskärpan jämfört med innan”.

Efter du har gjort din undersökning så ska du jämföra ditt resultat med din hypotes och försöka avgöra om hypotesen är sann, inte sann eller om det inte går att säga. Man kan ändra sin hypotes under tidens gång men det är egentligen inte något fel med att din hypotes inte är helt rätt. Alla resultat är intressanta och en bra utgångspunkt för vidare diskussion och studier!”

Vill du ha fler verktyg till ditt gymnasiearbete? Kika in här!