Hur skriver man en teori

En teori är den kunskap du har inom ämnet. Ofta bygger du ut din teori under projektets gång och då är det ok att ändra hypotes utefter det.