Borealis Science Week – en sommaforskarskola i Göteborg

Chalmers Tekniska Högskola Betonvägen 5, Göteborg, Sverige

Delta i världens roligaste sommarlovsaktivitet – vår Sommarforskarskola som vi driver med Borealis som sponsor. Här kan du som gått ut årskurs 8 eller 9 delta i laborationer, lektioner, studiebesök och andra roliga aktiviteter tillsammans. Borealis Science Week hålls i moderna universitetslokaler på Chalmers i Göteborg.

Gratis

Riksstämman 2024

Linköping

Välkommen till Unga Forskares riksstämma 2024! Riksstämman (RS) är Unga Forskares årsmöte. Den är Unga Forskares högst beslutande organ och regleras i våra stadgar. Under Riksstämman beslutar medlemsföreningarna om allt från verksamhet till förtroendevalda. Alla enskilda medlemmar, ombud och förtroendevalda har rätt att närvara, yttra sig och lägga yrkanden (förslag). För ombud och förtroendevalda är […]

Anmälan öppen till Utställningen Unga Forskare, SM i forskning

Utställningen Unga Forskare, SM i forskning, är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är en möjlighet för DIG att lyckas bättre med ditt projekt och en chans att nå ett steg längre. Alla projekt med koppling till våra ämnen är välkomna att delta!

Kalendern drivs av The Events Calendar