Källkritik

När du skriver ditt gymnasiearbete är det viktigt att du använder dig av källor, men alla källor är inte bra källor. När du söker information på internet eller genom böcker är det viktigt att du kritiskt granskar informationen. På internet kan vem som helst skriva om vad som helst utan att behöva vet någonting om ämnet och det måste man vara uppmärksam på.

 

När du granskar en text, undersök vem som är upphovsman till texten och om den personen har ett intresse i att vissa åsikter hörs. Var uppmärksam på bland annat politiker och bloggar etc. Vilka källor har din källa använt? Har du möjlighet kanske det är bättre att använda ursprungskällan. Det är många saker att titta på, men med en grundlig källkritik kan du undvika att skriva saker som inte stämmer, för det vill du ju inte.