Kapitel 1 – Idéer och Forskningsfrågor

Att skapa en projektidé är något som många tycker är svårt. Det är dock ingen anledning till att man skall sluta tänka på det. Om du har problem, sätt dig med dina kompisar en lunch och kom överens om att det enda ni skall prata om den lunchen är olika projekt. Inga idéer är dåliga och försök att ”brainstorma”!

 

Vad är en bra idé

Ett bra projekt skall kunna lösas via ett eller flera experiment. ”Hur påverkar en manlig skalbagges vikt dess avkommors vikt?” Är ett bra projekt då man enkelt kan sätta upp ett experiment som testar just detta. En sämre projekt skulle vara att empiriskt testa sig fram till ”Hur många hål kan man göra i en luftballong innan den börjar sjunka ” därför du skulle ha väldigt svårt att testa din teori även om du möjligvis skulle kunna göra ganska avancerade matematiska modeller på det hela först.

Frågor som ”hur påverkas jorden av klimatförändringar?” är verkligen en intressant fråga men den är alldels för bred för att du skall kunna besvara den.

 

Bra idékällor:

Gamla projektarbeten

Gå på utställningar

Leta bland forskare