Kapitel 1 – Vad är ett gymnasiearbete

Vad är egentligen gymnasiearbetet? Varför skall man göra det och vad vinner du som elev på att göra ett sådant?

 

Gymnasiearbetet kan dras som en parallell till projekt och uppsatser som sker på högskole- universitetsnivå, en chans för dig att förbereda dig inför kommande studier efter gymnasiet. Du som elev skall planera, genomföra och utvärdera ett större arbete inom främst naturvetenskapliga – matematiska området. Du får själv välja ett arbetsområde som är relaterat till ditt program, du får med andra ord en chans att driva ditt eget projekt, ditt gymnasiearbete, från början till slut. Gymnasiearbetet ger dig även möjlighet att visa upp din självständighet och kreativitet såväl som de ger dig ett tillfälle i att fördjupa dig i ett område som du finner intressant.