Kapitel 2 – Idéer

Projekts valmöjligheter är nästintill oändliga. Gymnasiearbetet ska dock utgå från examensmålen och de centrala kunskapsområdena, med andra ord skall du kunna koppla ditt arbete till ditt program. Det första problemet som många gymnasiearbeten stöter är om de skall jobba i grupp eller individuellt. Att jobba i grupp innebär att ert arbete får fler timmar, att ni kan bolla idéer och lösningar med varandra.  Men det är även en utmaning. Det gäller att kunna fördela arbetsuppgifter och kompromissa så att alla förblir intresserade och motiverade. Väljer man istället att jobba individuellt kör du ditt eget race, du behöver inte ta hänsyn till några gruppmedlemmar. Men även detta är en utmaning, du får dra lasset helt själv, du har ingen att bolla idéer med och är tvungen att ta alla arbetsuppgifter själv.

 

Målet med ditt gymnasiearbete är viktigt! Det är nämligen ditt mål som kommer att driver dig och kommer att hålla igång din motivation. Men hur skall du få idéer och hitta rätt mål? Det finns otroligt många inspirationskällor, fundera på vad du tycker är intressant, givande, roligt och jobba sedan vidare på den tanken.

 

Att driva ditt gymnasiearbete kräver att du planerar! Kursens utsatta mål är ett hundra timmars arbete och det är därför viktigt att ha realistiska mål och rätt svårighetsgrad såväl som att kunna avgränsa sitt arbete.