Kapitel 3 – Grupparbete

Många kanske associerar grupparbete med något negativt, det är oftast svårt att kompromissa vilket ofta slutar med sömnlösa nätter. Men det går att undvika! I en grupp är det viktigt att alla har något gemensamt, exempelvis ett intresse för ett ämnesområde. Gemenskapen leder ofta till samhörighet vilket får gruppmedlemmarna att känna tillhörighet och acceptans, vilket är en otroligt viktig grundsten i en grupp.

Men konflikter är ofta oundvikliga! Det är därför viktigt att veta hur man kan hantera olika konflikter istället för att sopa de under mattan. Det gäller att hitta vad som orsakade konflikten, hantera, reparera och gå vidare. Här är det viktigt att alla i gruppen får chans att prata och ta del av andras åsikter. Det är såväl viktigt att alla i gruppen tar del av lösningen för att förhindra att en sådan konflikt ska uppstå igen. Det är viktigt att veta, att som grupp arbetar man tillsammans, man tävlar inte mot varandra utan med varandra.

 

När man arbetar i grupp är det betydelsefullt att ta reda på de informella rollerna som varje person i gruppen har, gör man detta blir det lättare att samarbeta, att använda varandras styrkor och tackla varandras svagheter. Det är även viktigt att ge varandra beröm, detta hjälper till att hålla uppe gruppens motivation och intresse för arbetet, men det är också viktigt att kunna ge varandra konstruktiv kritik, det är nämligen kritiken som kommer utveckla gruppen och föra arbetet framåt.