Kontakta oss

 

Anna Hedlund

Anna Hedlund

Generalsekreterare

Anna är Unga Forskares generalsekreterare och leder samt utvecklar förbundets kansli och personal. Till Anna vänder du dig om du vill samarbeta med och stödja Unga Forskare, frågor kring PR/media och vårt administrativa arbete.

076-10 91 123

anna.hedlund@ungaforskare.se 

Judith Maiers

Judith Maiers

Projektutvecklare

Judith arbetar som projektutvecklare på Unga Forskares kansli med projekt som ligger nära skolan. Är du lärare och vill veta mer om hur du kan använda dig av vår verksamhet i undervisningen? Kontakta Judith för mer information.

073-660 60 67

judith.maiers@ungaforskare.se

Paula Langöe Eliasson

Paula Langöe Eliasson

Projektutvecklare

Paula arbetar som projektutvecklare på Unga Forskares kansli med fokus på våra föreningar, Riksstämman och Utställningen Unga Forskare. Kontakta Paula om du har frågor kring Utställningen Unga Forskare, eller om du vill samarbeta eller synas med Utställningen.

073-853 47 47

paula.langoe@ungaforskare.se

 

Maria Österlund

Maria Österlund

Projektledare

Maria arbetar som projektledare på Unga Forskares kansli med fokus på våra sommarforskarskolor och Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS). Kontakta Maria om du har frågor som rör detta!

073-600 77 13

maria.osterlund@ungaforskare.se

Tove Ladberg

Tove Ladberg

Verksamhetsutvecklare

Tove arbetar som verksamhetsutvecklare på Unga Forskares kansli med fokus på Utställningen Unga Forskare och Sveriges Unga Forskningslandslag.

073-220 09 27

tove.ladberg@ungaforskare.se

 

 

Utställningen Unga Forskare

Jonna Halonen

Jonna Halonen

Projektledare

Jonna är projektledare för Utställningen Unga Forskare och leder och samordnar utställningsgruppen.

jonna.halonen@ungaforskare.se

 

Amanda Geld

Amanda Geld

Finalansvarig och vice projektledare

Amanda är ansvarig för finalen av Utställningen Unga Forskare, samt leder finalgruppens arbete. Hon är även vice projektledare för utställningsgruppen.

amanda.geld@ungaforskare.se

Wisanu Sae-Wang

Wisanu Sae-Wang

Eventansvarig

Wisanu är eventansvarig för finalen av Utställningen Unga Forskare.

wisanu.sae-wang@ungaforskare.se

Intisar Salim

Intisar Salim

Logistikansvarig

Intisar ansvarar för logistiken kring finalen av Utställningen Unga Forskare och har hand om mat, boende, resor samt utställningshall.

intisar.salim@ungaforskare.se

 

Nelly Franzén

Nelly Franzén

Finaljuryansvarig

Nelly är ansvarig för juryn i finalen av Utställningen Unga Forskare.

nelly.franzen@ungaforskare.se

Nour Haydar Ahmad

Nour Haydar Ahmad

Stipendieansvarig

Nour är ansvarig för priser och stipendier i semifinalerna och finalen av Utställningen Unga Forskare.

nour.haydar-ahmad@ungaforskare.se

Stella Axelsson

Stella Axelsson

Huvuduttagningsansvarig

Stella är ansvarig för uttagning och semifinaler i Utställningen Unga Forskare, samt leder uttagningsgruppens arbete.

stella.axelsson@ungaforskare.se

Khairat Al Massri

Khairat Al Massri

Semifinalsansvarig

Khairat är ansvarig för semifinalerna i Utställningen Unga Forskare.

khairat.al-massri@ungaforskare.se

Malin Fuhrman

Malin Fuhrman

Digitaljuryansvarig

Malin är ansvarig för juryn till den digitala uttagningen i Utställningen Unga Forskare.

malin.fuhrman@ungaforskare.se

Emanuel Enberg

Emanuel Enberg

IT-ansvarig

Emanuel är IT-ansvarig och leder IT-gruppen i utvecklingen av Utställningen Unga Forskares digitala system.

emanuel.enberg@ungaforskare.se

Dina Lerjevik

Dina Lerjevik

IT-utvecklare

Dina är IT-utvecklare och utvecklar Utställningen Unga Forskares digitala system.

dina.lerjevik@ungaforskare.se

Johanna Lidholm

Johanna Lidholm

IT-utvecklare

Johanna är IT-utvecklare och utvecklar Utställningen Unga Forskares digitala system.

johanna.lidholm@ungaforskare.se

Marina Peltonen

Marina Peltonen

Kommunikationsansvarig

Marina är ansvarig för kommunikation och marknadsföring inom Utställningen Unga Forskare och leder kommunikationsgruppens arbete.

marina.peltonen@ungaforskare.se

Alexander Simko

Alexander Simko

Grafiskt ansvarig

Alexander är ansvarig för grafisk design av tryckt och digitalt material i Utställningen Unga Forskare.

alexander.simko@ungaforskare.se

Ellen Hammarstedt

Ellen Hammarstedt

Kommunikationsassistent

Ellen är Kommunikationsassistent för Utställningen Unga Forskare.

ellen.hammarstedt@ungaforskare.se

Eleonora Svanberg

Eleonora Svanberg

Kommunikationsassistent

Eleonora är kommunikationsassistent för Utställningen Unga Forskare.

eleonora.svanber@ungaforskare.se

 

 

Ann-Kristin Malz

Ann-Kristin Malz

Finansieringsansvarig

Ann-Kristin är finansieringsansvarig för Utställningen Unga Forskare, och ansvarar för finansieringsarbetet.

ann-kristin.malz@ungaforskare.se

Andreas Kåvik

Andreas Kåvik

Finansieringsassistent

Andreas är finansieringsassistent för Utställningen Unga Forskare.

andreas.kavik@ungaforskare.se

Stockholm International Youth Science Seminar

Emma Svedenblad

Emma Svedenblad

Project Manager SIYSS 2020

Emma is the Project Manager for Stockholm International Youth Science Seminar 2020. The project manager is responsible for leading and executing the project..

 emma.svedenblad@ungaforskare.se

Johanna Lidholm

Johanna Lidholm

Vice Project Manager SIYSS 2020

As Vice Project Manager Johanna assists the Project Manager in leading the project and the group. She is also Key Account Manager.

johanna.lidholm@ungaforskare.se

Viràg Angyal

Viràg Angyal

International Coordinator SIYSS 2020

Viràg is the International Coordinator and the main point of contact for all organisations and universities sending participants to SIYSS 2020. She is also responsible for the participants during their stay in Stockholm.

virag.angyal@ungaforskare.se

Zubeida Mahmoud

Director of Main Event SIYSS 2020

The Director of Main Event is responsible for all aspects of planning and implementing the main event, SIYSS seminariet. For questions about the seminar, please contact Zubeida.

zubeida.mahmoud@ungaforskare.se

Najma Omar

Coordinator of Main Event SIYSS 2020

Najma is one of two coordinators of the main event 2020. The coordinator helps Director of Main Event to plan and implement the SIYSS seminar. She also reads and revises the participants work.

najma.omar@ungaforskare.se

Dina Lerjevik

Dina Lerjevik

Coordinator of Main Event SIYSS 2020

Dina is one of two coordinators of the main event 2020. The coordinator helps Director of Main Event to plan and implement the SIYSS seminar. She also reads and revises the participants work.

dina.lerjevik@ungaforskare.se

Tintin Torin

Tintin Torin

Director of Communications SIYSS 2020

Tintin is responsible for the marketing and PR strategy for SIYSS. For questions regarding all kinds of media contact Tintin. 

tintin.torin@ungaforskare.se 

Emanuel Enberg

Emanuel Enberg

Graphic Designer SIYSS 2020

As Graphical Designer, Emanuel is responsible for all printed media related to SIYSS. 

emanuel.enberg@ungaforskare.se

Intisar Salim

Intisar Salim

Event Director SIYSS 2020

Event Director Intisar is, besides leading the Event Group, head of logistics and responsible for the overall planning of the SIYSS week.

intisar.salim@ungaforskare.se

Tilak Das

Food and Drink Coordinator SIYSS 2020

Tilak works together with the event group to plan food and drinks for the participants during the SIYSS week. 

tilak.das@ungaforskare.se

Josefine Wahlström

Event Coordinator SIYSS 2020

As Event Coordinator, Josefine is responsible for all social activities during the weeklong SIYSS-program. 

josefine.wahlstrom@ungaforskare.se