För lärare

Inspirera dina elever

Unga Forskare vill vara ett komplement till skolan för att hjälpa unga att undersöka och utveckla sitt intresse inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi har därför utvecklat metodmaterial och verktyg för lärare och elever som syftar till att t ex underlätta planeringen och genomförandet av gymnasiearbetet eller inspirera till att starta en Science Club på skolan. Verktygslådan är tänkt som stöd och komplement till lärare samt möjlighet att ytterligare engagera, motivera och inspirera eleverna.

Materialet är kostnadsfritt. Vi är intresserade av vem som använder materialet! Har du feedback att ge på våra verktyg? Har du förslag på material som du saknar? Har du frågor om någon del av vårt material eller vilka möjligheter som finns för just din skola, och vill att vi kontaktar dig? Vänligen fyll i formuläret här.

Vill du få information och nyheter om vårt material, verktyg och verksamheter för lärare och elever? Anmäl dig till vårt lärarnyhetsbrev som kommer ut ca två gånger per termin.