För lärare

Inspirera dina elever

Unga Forskare vill vara ett komplement till skolan för att hjälpa unga att undersöka och utveckla sitt intresse inom naturvetenskap, teknik och matematik. Unga Forskare har därför utvecklat metodmaterial och verktyg för lärare och elever som syftar till att t. ex. underlätta planeringen och genomförandet av gymnasiearbetet eller inspirera till att starta en Science Club inom naturvetenskap och teknik. Verktygslådan är tänkt som stöd och komplement till lärare samt möjlighet för lärare att ytterligare engagera, motivera och inspirera sina elever.

Materialet är kostnadsfritt, men lämna gärna dina kontaktuppgifter för att få notiser om nytt material eller för att vi ska kunna kontakta dig. Vi är intresserade av vem som använder materialet och tar mycket gärna emot feedback samt förslag på annat material som du kanske saknar. Vänligen lämna dina kontaktuppgifter här.

Vill du få information om vårt material, verktyg och verksamheter för lärare och elever? Anmäl dig till vårt lärarnyhetsbrev som kommer ut ca två gånger per termin.