För lärare

Inspirera dina elever!

Unga Forskare vill vara ett komplement till skolan för att hjälpa unga att undersöka och utveckla sitt intresse inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi har därför utvecklat metodmaterial och verktyg för lärare och elever som syftar till att t ex underlätta planeringen och genomförandet av gymnasiearbetet och andra kurser eller inspirera till att starta en Science Club på skolan. Verktygslådan är tänkt som stöd och komplement till lärare samt möjlighet att ytterligare engagera, motivera och inspirera eleverna.

Materialet är kostnadsfritt. Vi är intresserade av vem som använder materialet! Har du feedback att ge på våra verktyg? Har du förslag på material som du saknar? Har du frågor om någon del av vårt material eller vilka möjligheter som finns för just din skola, och vill att vi kontaktar dig? Vänligen fyll i formuläret här.

Vill du få information och nyheter om vårt material, verktyg och verksamheter för lärare och elever? Anmäl dig till vårt lärarnyhetsbrev som kommer ut ca två gånger per termin.

Unga Forskares skolmaterial

Unga Forskare erbjuder skol- och lektionsmaterial för lågstadiet upp till gymnasiet inom naturvetenskap, teknik och matematik. I vår bank hittar du material som presenterar ny, aktuell forskning och vetenskap inom spännande ämnen, öppna föreläsningar, stödverktyg och mallar för gymnasiearbetet, och mycket mer.

Materialet innehåller kopplingar till kurser och centralt innehåll, förslag på lektionsupplägg och i många fall kopplade idéer för gymnasiearbeten. Materialet är framtaget av Unga Forskare, universitet, forskningsinstitut och företag.

Unga Forskares skolmaterial är…

  • Inspirerande och intresseväckande. Med spännande ämnen och med stort fokus på framtida applikationer och möjligheter, väcker vi elevernas intresse, vidgar vyer och skapar nya aha-upplevelser.
  • Aktuellt och verklighetsanknutet. Ta del av den senaste forskningen, möt unga förebilder och se hur forskning går till på riktigt ute på universitet och företag.
  • Lätt att använda. Sök och filtrera materialet efter de ämnen, kurser eller nyckelord du är intresserad av. Till materialet hör förslag på diskussionsfrågor och lektionsupplägg att använda i klassrummet.