Inspiration till vetenskap och forskning på gymnasiet

Enligt läroplanen Gy11 ska gymnasiet både förbereda elever för fortsatta studier och hjälpa dem i sin personliga utveckling samt deltagande i samhällslivet. Att som gymnasielärare lyckas med det är inte alltid helt lätt. Därför vill vi hjälpa dig som är lärare med att inspirera dina elever. Under menyflikarna ovan har vi samlat kostnadsfritt lektionsmaterial, verktyg och information om hur din klass kan ta del av våra event.

Lektionsmaterialet och verktygen kan användas enskilt, i den årskurs/kurs och på det sätt som passar skolan, men de kan också användas som led i vår övergripande modell för gymnasiet. Modellen, som har arbetats fram under 2020 med stöd från AstraZeneca, innebär en heltäckande metod och en röd tråd för hur skolan kan arbeta systematiskt med vetenskap och forskning genom hela gymnasiet. Metoden tar avstamp i åk 1 och erbjuder en progression genom åk 2 och 3 fram till gymnasiearbetet, genom att eleven steg för steg inspireras, tränar och blir redo för ett vetenskapligt arbetssätt.

 

I årskurs 1 är fokus inspiration och att upptäcka vetenskap och vetenskaplig metod genom egna aktiviteter i en Science club. I årskurs 2 syftar verktygen till mer djupgående träning i bl a metod och vetenskaplig engelska samt förberedelse inför gymnasiearbetet. I årskurs 3 erbjuder vi en rad verktyg för att lyckas med gymnasiearbetet.

Steg för steg, på ett roligt och tydligt sätt skapar vi förutsättningar för att eleven ska se kopplingar till högre studier, framtida möjligheter och vetenskapens roll i samhället.

Vi är intresserade av vem som använder materialet och tar gärna emot feedback, förslag på material som du kanske saknar, och hjälper dig att implementera materialet i undervisningen. Fyll i formuläret här om du vill lämna synpunkter eller få kontakt med oss.