Gymnasiet

Inspiration till vetenskap och forskning på gymnasiet

Enligt läroplanen Gy11 ska gymnasiet förbereda elever för fortsatta studier och hjälpa dem i sin personliga utveckling samt deltagande i samhällslivet. Att som gymnasielärare lyckas med det är inte alltid helt lätt. Därför vill vi hjälpa dig som är lärare med att inspirera dina elever.

 

Modell för gymnasieskolan

Modellen, som arbetades fram under 2020 med stöd från AstraZeneca, innebär en heltäckande metod och en röd tråd för hur skolan kan arbeta systematiskt med vetenskap och forskning genom hela gymnasiet. Metoden erbjuder en progression från åk 1 till 3 genom att eleven steg för steg inspireras, tränar och blir redo för ett vetenskapligt arbetssätt.

I årskurs 1 är fokus inspiration och att upptäcka vetenskap och vetenskaplig metod genom egna aktiviteter i en Science club. I årskurs 2 syftar verktygen till mer djupgående träning i bl a metod och skrivande samt förberedelse inför gymnasiearbetet. I årskurs 3 erbjuder vi en rad verktyg för att lyckas med gymnasiearbetet.

Steg för steg, på ett roligt och tydligt sätt skapar vi förutsättningar för att eleven ska se kopplingar till högre studier, framtida möjligheter och vetenskapens roll i samhället. Skolor som använder Unga Forskares modell i sin helhet kan bli certifierad partnerskola till Unga Forskare.

Tack till Beijerstiftelsen som stödjer Unga Forskares arbete för vetenskapligt arbete och forskning på gymnasiet.

Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt som rör naturvetenskap, teknik och matematik. Alla projekt är välkomna, och eleverna anmäler sig innan projektet är klart. För dig som lärare är Utställningen Unga Forskare ett perfekt verktyg för att hjälpa dina elever att nå målen i gymnasiearbetet. Läs mer om Utställningen Unga Forskare

 • Många av momenten i gymnasiearbetet ingår även i Utställningen Unga Forskare, vilket gör att eleven bockar av dessa på ett sätt som är ”på riktigt”. Deltagandet innebär formulering av frågeställning, planering, genomförande och utvärdering, skriftlig rapport/redogörelse, abstract på engelska, samt muntlig och visuell presentation inkl poster och målgruppsanpassning för jury resp besökare. Eleven får träning inför opponeringen genom mötet med juryn.
 • Forskarna i juryn tittar på elevernas arbeten och alla anmälda elever får konstruktiv feedback tillbaka med förbättringsförslag, innan slutinlämningen till skolan. Feedbacken kan även vara ett stöd för dig i din bedömning.
 • Deltagandet bidrar med naturliga deadlines som hjälper eleverna att bli klara tidigt – redan i mitten av mars.
 • Utställningen bidrar med projektinspiration, möten med högskolan, aktiviteter, priser och stipendier som hjälper eleverna att känna motivation och engagemang för gymnasiearbetet.
 • Genom att besöka Utställningen med din klass kan du förbereda eleverna redan i åk 1 och 2 – en framgångsfaktor för skolor som lyckas bra med sina gymnasiearbeten. Här presenteras en bredd av bra projekt – både enkla och avancerade. Låt dina elever intervjua utställarna och samla idéer, tips och råd inför gymnasiearbetet. Semifinalerna arrangeras på nio orter. Finalutställningen finns dessutom att besöka digitalt under hela året, med möjlighet att ställa frågor till finalisterna under finaldagarna. Årets digitala finalutställning publiceras 27 mars. Ladda ner lista på tips på frågor för elever att ställa till utställarna.

Spännande, motiverande och får en att känna att man gör ett meningsfullt arbete med sitt projekt.

Gör att forskning inte känns så långt bort. Gör att det känns mindre läskigt och något man faktiskt kanske kan fortsätta med i framtiden.

Ett jätteroligt initiativ som motiverade mig att bli klar med projektet tidigare.

Skulle definitivt rekommendera att andra deltar. Hela processen har varit otroligt lärorik. Det var värdefullt för mig att få professionell feedback på mitt arbete och jag fick en bra grund att basera mitt framtida forskningsintresse på.

- Deltagare i Utställningen Unga Forskare

Science club: skapa en science-kultur på skolan

Med en Science club på skolan skapas förutsättningar för gemenskap mellan årskurser, glädje och lust för att upptäcka forskning och vetenskap.

I Science cluben får elever möjlighet att utveckla sin egen identitet kopplat till vetenskap och forskning och hitta egna intressen utifrån nyfikenhet och upptäckarglädje. Precis som att ungdomar kan ses efter skolan och spontanidrotta på grusplanen i bostadsområdet,  skapar Science cluben en tillgänglig och enkel ”grusplan” för forskning.

Science clubkonceptet är en del av Unga Forskares modell för gymnasieskolan. Det är en elevdriven förening som är ansluten till Unga Forskare och verkar med stöd från skolan. Aktiviteterna ligger utanför betygssatta kurser och utgår från elevernas egna intressen.

Som ansluten Science club får man genom Unga Forskare även kontakt med andra Science clubs och elever på andra skolor.

Läs mer om hur du startar och ansluter en Science club-förening i Unga Forskare.

 • Lära av varandra. Science cluben skapar en brygga mellan årskurser där elever förenas i gemensamma intressen och får möjlighet att lära av varandra. Unga inspireras bäst av andra unga.
 • Kompensatorisk faktor. Science cluben överbryggar invanda föreställningar och stereotyper om vem som kan ägna sig åt forskning och vetenskap. Här är alla elever välkomna att ha roligt tillsammans, oavsett vem man är, vilken bakgrund man har, eller vilket program man går.
 • Väver ihop skola med fritid. Science cluben stärker natur- och teknikämnena som fritidsintressen. Elever ska kunna ägna sig åt vetenskap och forskning på fritiden precis som musik eller idrott.
 • Sänker trösklarna till forskning. Science cluben präglas av tillgänglighet, öppenhet och ett inkluderande klimat. Här ska alla enkelt kunna hitta något roligt att göra, oavsett förkunskaper.
 • Gemensam science-kultur på skolan. Alla elever får möjlighet att prova på och att känna att forskning och vetenskap är något för dem – som hobby eller som framtida karriär. Den blir en kulturbärare på skolan och stärker en gemensam identitet och profil.
 • Stöd och resurser. Science cluben får ekonomiskt, administrativt och verksamhetsstöd från Unga Forskare. Skolan stöttar med en kontaktlärare, hjälper till att säkra kontinuitet och återväxt, och bidrar med lokaler och utrustning vid behov.