Undervisningsmaterial:

För dig som besöker seminariet med dina elever

SIYSS (Stockholm International Youth Science Seminar) är ett vetenskapligt seminarium som anordnas av Unga Forskare samtidigt som nobelveckan i december varje år. Syftet med SIYSS är att inspirera unga inom naturvetenskap, teknik och forskning. 25 av världens mest framstående unga forskare deltar i SIYSS.

Under huvudevenemanget, SIYSS-seminariet, visar de upp och berättar om sina forskningsprojekt inför en stor publik av besökande gymnasieskolor. Under seminariet får gymnasieeleverna lyssna till presentationer som hålls av de unga forskarna samt träffa forskarna personligen då de visar upp posters kring sina arbeten. Utöver detta hålls intressanta paneldiskussioner mellan de unga forskarna och andra gäster verksamma inom forsknings- och företagsvärlden. På plats under dagen finns även representanter från högskolor och universitet, samt en väl vald gäst som håller i en spännande och inspirerande lunchföreläsning.

SIYSS är ett uppskattat event och ett intresseväckande och spännande inslag i den ordinarie undervisningen, inte minst i naturvetenskap- och engelskundervisningen. Tanken är också att eventet ska inspirera eleverna till och förbereda dem inför det kommande gymnasiearbetet.

Nivån på SIYSS-seminariet kan ibland upplevas som avancerad för gymnasieeleverna. Som lärare kan det vara bra att förbereda eleverna på att de deltagande forskarna som nominerats till SIYSS har gjort det just på grund av att de utmärkt sig särskilt i sin förträfflighet och kompetens inom sina respektive områden. Erbjud gärna era elever att diskutera och ställa frågor i klassrummet efter seminariet om det är något som de inte riktigt förstår. Tanken är inte att svårighetsgraden ska avskräcka eleverna, utan snarare att mötet med forskarna ska inspirera och leda till nya idéer hos eleverna!

Utskriftsvänliga bilagor