Gymnasiet

Lyckas med gymnasiearbetet

Unga Forskares verktygslåda för gymnasiearbetet är tänkt som stöd, komplement och möjlighet för dig som lärare att engagera, motivera och inspirera dina elever. På den här sidan hittar du projektidéer, mallar, checklistor och stöd i de olika momenten i gymnasiearbetet. Du kan också läsa om hur du kan använda deltagande i Utställningen Unga Forskare som stöd i gymnasiearbetet.

 

Projektidéer och projektinspiration

Våra projektidéer tas fram i samarbete med lärosäten och företag och kopplar till aktuella forskningsområden och arbetsmarknad. Eleven kan på så sätt sätta sitt gymnasiearbete i ett sammanhang, se hur det kan utgöra ett första steg i en framtida utbildningsbana, och förstå nyttan med gymnasiearbetet utöver betyget. Projektidéerna är inspirerande, realistiska, avgränsade och kräver ingen avancerad utrustning. De är utformade för att ge eleven lagom mycket inspiration och hjälp för att snabbt och enkelt komma igång.

I de digitala finalutställningarna i Utställningen Unga Forskare presenterar finalisterna sina projekt i digitala montrar. Låt dina elever se hur andra elever gått tillväga, titta på deras material, postrar och hämta inspiration till egna idéer. Finalutställningen 2022 öppnade 4 april och är öppen hela året.

I finalkatalogerna hittar du projektidéer i form av abstracts från tidigare års finalprojekt.

Ta del av ny och banbrytande forskning i digitala montrar och föreläsningar från företag och lärosäten och ladda ner projektidéer kopplat till de olika forskningsområdena. Låt dina elever sätta sitt gymnasiearbete i ett sammanhang samtidigt som de direkt kan börja läsa på om ämnet, se hur det kan utgöra ett första steg i en framtida utbildningsbana, och vidga sina vyer kring forskningens möjligheter!

Filmer till stöd för gymnasiearbetet

Bland våra öppna föreläsningar hittar du flera filmer som går igenom momenten i gymnasiearbetet som källor, val av metod och presentation.

Mallar och checklistor
Utställningen Unga Forskare
Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Alla projekt med koppling till naturvetenskap, teknik eller matematik är välkomna. För dig som lärare är Utställningen Unga Forskare ett perfekt verktyg som hjälper dina elever att nå målen i gymnasiearbetet!
Skulle definitivt rekommendera att andra deltar. Hela processen har varit otroligt lärorik. Det var värdefullt för mig att få professionell feedback på mitt arbete och jag fick en bra grund att basera mitt framtida forskningsintresse på.
- Deltagare i Utställningen Unga Forskare 2019