Cyberdecurity Academy

Tekniken utvecklas snabbt och det kan vara svårt att hänga med i det tempo som barn och ungdomar upptäcker den. Människors vardag är full av digital kommunikation och vi alla har värdefull information på olika ställen – i mobilen, i e-posten, i sociala medier samt i molntjänster. Samtidigt sker det en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. Barn och unga tillbringar mycket tid online och utsätts även dom för risker. Cybersecurity Academy arbetar för att i förebyggande syfte skapa säkra vanor online. På så sätt hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv.

Cybersecurity Academy är ett projekt inom IT-säkerhet vars syfte är att sprida kunskap så att elever tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen.

Projektet erbjuder kostnadsfria föreläsningar av IT-experter, lärarhandledningar och lanserar i september en ny digital lektionsserie om cybersäkerhet. Läs mer på Cybersecurity Academy hemsida. 

Syftet med projektet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och hur de kan skydda sin data hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället.