Inspiration till forskning och vetenskap

Förebilder, diskussion och reflektion

Vi vill ge unga möjlighet att upptäcka det roliga i vetenskap. På denna sida hittar du som lärare verktyg att genom film och diskussion kicka igång dina elevers tankar kring vetenskap, dess roll i samhället samt vägen till vidare studier.

Med hjälpa av två internationellt prisbelönta unga forskare har vi skapat två filmer; Unga forskare söker nya lösningar, där vi vi ger unga möjlighet att diskutera, reflektera och inspireras till forskning och vetenskap med hjälp av utmaningar och frågor kopplat till hållbarhet i ett globalt perspektiv. Materialet passar dig som vill inspirera till vetenskap och samtidigt koppla diskussionen till specifika och områden samt global hållbarhet.

Till filmerna finns ett tillhörande diskussionsunderlag med frågor kopplat till olika områden som ex. hållbarhet, etik och forskningens roll i samhället. Frågorna syftar till att hjälpa eleverna att diskutera och reflektera över det som forskarna pratar om i filmerna.

 

Nivå och moment

Nivån i materialet passar för kurserna Biologi 2 och Teknik 2

Materialet tränar eleverna i olika moment och ger stort utrymme för eleverna att diskutera tillsammans. Du som lärare har som hjälp det nedladdningsbara diskussionsunderlaget med katalyserande frågeställningar.  Du kan välja om du vill köra  klassrumsövningar och/eller hemuppgifter. Flexibelt och tillgängligt. Till höger hittar du förslag på upplägg.

Exempel på träningsmoment i materialet

  • Reflektion
  • Diskussion
  • Hörförståelse
  • Vetenskaplig engelska
  • Teknikens roll i samhällsutvecklingen
  • Etik

Förslag på upplägg i klassrummet två lektioner (total tid 80 min)

Lektion 1: Gå igenom “Frågor och bakgrundsfakta” som start innan ni kikar på den filmen ni ska arbeta med. (40 min).

Lektion 2: Se en film gemensamt (11 min) och diskutera frågor kopplat till filmerna i diskussionsunderlaget nedan i mindre grupper (20 min). 10 min reflektion i helklass.

Förslag på upplägg flipped classroom (total tid 80 min)

Lektion 1: Gå igenom “Frågor och bakgrundsfakta” som start innan ni kikar på den filmen ni ska arbeta med. (40 min). Frågorna hittar du i det nedladdningsbara diskussionsunderlaget nedan. Detta är även en uppgift som eleverna kan arbeta med att ta fram fakta kring själva.

Hemuppgift: Eleverna tittar på filmerna hemma (11 min) och skriver ner egna frågor som diskuteras i klassen på lektionstid. Du som lärare kan även använda dig av frågorna i diskussionsunderlaget.

Ladda ner: diskussionsunderlag kopplat till filmerna

Som stöd till elevernas diskussion har vi satt ihop frågor kopplat till filmerna. Dom hittar du nedan bredvid filmerna. Diskussionsfrågorna kopplar ämnena och forskningen som tas upp i filmerna både till frågor om hållbarhet på global nivå och till frågor som media, fake news, källor och forskningens roll i samhället. Eleverna får genom frågorna möjlighet att diskutera, problematisera och reflektera.

Film: Unga Forskare söker nya lösningar

Film: Superresistenta bakterier med Blanka Novak (11 min)

Ta del av Blanka Novaks forskning, hennes drivkraft för vetenskap och vägen till högre studier.

#biologi #kemi #hållbarhet #inspiration #högre studier.

 

Film: Förnybar energi med Han Wang (11 min)

Ta del av Han Wangs forskning, hennes drivkraft för vetenskap och vägen till högre studier.

#teknik #förnybart #system #inspiration #hållbarhet #högre studier.