Gymnasiet

Engagera dina elever i vetenskap och forskning

Vetenskap och forskning kan vara två väldigt intressanta områden, men också lite avskräckande. Därför har vi här samlat material som går att använda för att inspirera och engagera dina elever kring just de ämnena.

 

Inspirationsfilmer

Unga forskare söker nya lösningar är ett filmprojekt där vi lyfter två av dessa unga forskare som kom till SIYSS 2018. Vi vill ta vara på deras engagemang och kunskap för att ytterligare kunna inspirera svenska ungdomar inom forskning och vetenskap. Det resulterade i två inspirationsfilmer att använda i klassrummet för visa upp två unga inspirationskällor som forskar
inom naturvetenskap och teknik.

Ni kan titta på filmerna tillsammans i klassrummet eller använda dem som flipped classroom där eleverna själva får titta på filmerna och kanske skriva ner frågor som de vill diskutera eller lyfta.