Träning i vetenskaplig engelska

Unga internationella förebilder

Under december anordnar Unga Forskare ett vetenskapligt seminarium, Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS), där 25 internationella unga forskare i världsklass kommer till Stockholm för att presentera sina forskningsprojekt och inspirera gymnasieungdomar till vetenskap och forskning. Verksamheten har vi bedrivit sedan 1976 och många skolklasser har besökt seminariet under dessa år för att inspireras och ta del av framstående unga internationella talangernas arbeten. Här har elever möjlighet att träna vetenskaplig engelska och få en internationell utblick inom vetenskapen. De senaste åren har vi tagit fram ett undervisningsmaterial för skolor för att göra verksamheten ännu mer interaktiv samt tillgänglig för de skolor som inte har möjlighet att besöka seminariet  på plats i Stockholm.

Undervisningsmaterialet syftar till att vara en inspiration och vägledning till hur du som lärare kan väva in forskning i världsklass i din undervisning samtidigt som du förbereder eleverna inför gymnasiearbetet. Vi vill båda inspirera eleverna till idéer, intresse för naturvetenskap samtidigt som de erbjuds en möjlighet att lära sig mer om den vetenskapliga processen, presentationsteknik, skriva vetenskapliga texter och utvecklar det engelska språket.

 

Nivå och moment

Nivån i materialet passar för kurserna Engelska 6 och början på Engelska 7

Materialet tränar eleverna i olika moment och ger en förberedelse till gymnasiearbetet i åk 3. Som exempel består material nr 3 (terminsoberoende undervisningsmaterial) av består av klassrumsövningar och hemuppgifter. Hela materialet består av ca 20 timmar lektionstid/hemuppgifter och är uppdelat på 13 tillfällen. Du som lärare kan enkelt välja att genomföra hela eller delar av materialet med din klass. Flexibelt och tillgängligt.

Exempel på träningsmoment i materialet

  • Läsförståelse och textuppbyggnad: Abstracts
  • Skriva abstracts och öva på peer-review
  • Läsförståelse
  • Hörförståelse
  • Presentationsteknik: Kort analys
  • Presentationsteknik: Djupgående analys
  • Presentationsteknik: Genomföra egen presentation

Till undervisningsmaterialet ingår även utskriftsvänliga bilagor till eleverna.

 

Utskriftsvänliga bilagor