Gymnasiet

Om SIYSS och undervisningsmaterialet

Under december anordnar Unga Forskare ett seminarium, Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS), där 25 internationella unga forskare i världsklass kommer till Stockholm för att presentera sina forskningsprojekt och inspirera gymnasieungdomar till vetenskap och forskning. I SIYSS undervisningsmaterial har vi tagit vara på seminariets fulla potential och erbjuder dig som lärare ett nytt undervisningsmaterial som går att använda året runt oberoende av seminariet i december, i klassrummet för engelska och de naturvetenskapliga ämnena.

Undervisningsmaterialet syftar till att vara en inspiration och vägledning till hur du som lärare kan väva in forskning i världsklass i din undervisning samtidigt som du förbereder eleverna inför gymnasiearbetet. Vi vill båda inspirera eleverna till idéer, intresse för naturvetenskap samtidigt som de erbjuds en möjlighet att lära sig mer om den vetenskapliga processen, presentationsteknik, skriva vetenskapliga texter och utvecklar det engelska språket. Materialet finns i 3 olika delar. Alla tre delar är uppdelade i kategorierna ”engelskundervisning” och ”naturvetenskaplig undervisning”. Tanken är att SIYSS-materialet ska användas tvärvetenskapligt och ge eleverna en bred grund inför gymnasiearbetet.

Detta är vår pilotversion av materialet, så vi önskar all feedback vi kan få av dig som lärare. Vi kommer att utvärdera materialet i utvärderingen från seminariet 2019.

Vi hoppas att materialet ska vara både lärorikt och roligt, för så väl lärare som elever!

Mer info och materialet för dig som vill: