Träning i vetenskaplig engelska

Unga internationella förebilder

Under december anordnar Unga Forskare ett vetenskapligt seminarium, Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS), där 25 internationella unga forskare i världsklass kommer till Stockholm för att presentera sina forskningsprojekt och inspirera gymnasieungdomar till vetenskap och forskning. Verksamheten har vi bedrivit sedan 1976 och många skolklasser har besökt seminariet under dessa år för att inspireras och ta del av framstående unga internationella talangernas arbeten. Här har elever möjlighet att träna vetenskaplig engelska och få en internationell utblick inom vetenskapen. De senaste åren har vi tagit fram ett undervisningsmaterial för skolor för att göra verksamheten ännu mer interaktiv samt tillgänglig för de skolor som inte har möjlighet att besöka seminariet  på plats i Stockholm.

Materialet består av tre delar och ger elever träning i vetenskaplig engelska med koppling till de naturvetenskapliga ämnena. Materialet är anpassat för att användas både i klassrummet och på plats på seminariet. Vi har även anpassat en version så du som lärare kan även använda det när det passar din terminplanering.

Undervisningsmaterialet syftar till att vara en inspiration och vägledning till hur du som lärare kan väva in forskning i världsklass i din undervisning samtidigt som du förbereder eleverna inför gymnasiearbetet. Vi vill båda inspirera eleverna till idéer, intresse för naturvetenskap samtidigt som de erbjuds en möjlighet att lära sig mer om den vetenskapliga processen, presentationsteknik, skriva vetenskapliga texter och utvecklar det engelska språket.

 

Nivå och moment

Nivån i materialet passar för kurserna Engelska 6 och början på Engelska 7

Materialet tränar eleverna i olika moment och ger en förberedelse till gymnasiearbetet i åk 3. Som exempel består material nr 3 (terminsoberoende undervisningsmaterial) av består av klassrumsövningar och hemuppgifter. Hela materialet består av ca 20 timmar lektionstid/hemuppgifter och är uppdelat på 13 tillfällen. Du som lärare kan enkelt välja att genomföra hela eller delar av materialet med din klass. Flexibelt och tillgängligt.

Exempel på träningsmoment i materialet

 • Läsförståelse och textuppbyggnad: Abstracts
 • Skriva abstracts och öva på peer-review
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Presentationsteknik: Kort analys
 • Presentationsteknik: Djupgående analys
 • Presentationsteknik: Genomföra egen presentation

Till undervisningsmaterialet ingår även utskriftsvänliga bilagor till eleverna.

Vilket material passar mig?

Här kommer en kort överblick av de tre versionerna som ger en lite guide till vilket material du ska använda.

Detta är vår pilotversion av materialet, så vi önskar all feedback vi kan få av dig som lärare. Vi kommer att utvärdera materialet i utvärderingen från seminariet. Vi hoppas att materialet ska vara både lärorikt och roligt, för så väl lärare som elever!

1. För dig som besöker seminariet på plats i Stockholm  (december)

Passar dig som vill besöka eventet på plats i Stockholm och ge elever möjlighet att besöka monterutställnigen.

 • förberedande uppgifter inför seminariet,
 • uppgifter att tilldela dina elever under seminariet
 • uppgifter att använda efter seminariet

2. För dig som tittar på live stream av seminariet (december)

Passar dig som inte kan resa till Stockholm med din klass men som vill se allt live.

 • förberedande uppgifter inför seminariet,
 • uppgifter att tilldela dina elever under seminariet
 • uppgifter att använda efter seminariet

3. För dig som vill ta del av seminariet när det passar er undervisning

(Detta material är terminsorberoende)

Passar dig som vill arbeta med materialet på våren.

 • Uppgifter kopplade till seminariets delar som finns tillgängliga på vår webbsida och på Youtube. I materialet finns alla länkar du behöver för att kunna genomföra uppgifterna och ta del av alla publicerade delar av seminariet.