Vetenskapligt seminarium som komplement i undervisningen

Under december anordnar Unga Forskare ett vetenskapligt seminarium, Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS), där 25 internationella unga forskare i världsklass kommer till Stockholm för att presentera sina forskningsprojekt och inspirera gymnasieungdomar till vetenskap och forskning. För att hjälpa er lärare att använda SIYSS-seminariet i klassrummet har vi tagit fram ett undervisningsmaterial för engelska och de naturvetenskapliga ämnena. Undervisningsmaterialet finns 3 olika upplagor anpassat för ert behov:

1. För dig som besöker seminariet med dina elever

  • förberedande uppgifter inför seminariet,
  • uppgifter att tilldela dina elever under seminariet
  • uppgifter att använda efter seminariet

2. För dig som tittar på live stream av seminariet

  • förberedande uppgifter inför seminariet,
  • uppgifter att tilldela dina elever under seminariet
  • uppgifter att använda efter seminariet

3. För dig som vill ta del av seminariet terminsoberoende, när det passar er undervisning

  • Uppgifter kopplade till seminariets delar som finns tillgängliga på vår webbsida och på youtube. I materialet finns alla länkar du behöver för att kunna genomföra uppgifterna och ta del av alla publicerade delar av seminariet.

Materialet syftar till att vara en inspiration och vägledning till hur du som lärare kan väva in forskning i världsklass i din undervisning samtidigt som du förbereder eleverna inför gymnasiearbetet. Vi vill båda inspirera eleverna till idéer, intresse för naturvetenskap samtidigt som de erbjuds en möjlighet att lära sig mer om den vetenskapliga processen, presentationsteknik, skriva vetenskapliga texter och utvecklar det engelska språket.

Detta är vår pilotversion av materialet, så vi önskar all feedback vi kan få av dig som lärare. Vi kommer att utvärdera materialet i utvärderingen från seminariet.

Vi hoppas att materialet ska vara både lärorikt och roligt, för så väl lärare som elever!