Hur kan jag som lärare använda Utställningen?

 

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt som berör naturvetenskap, teknik och matematik. Alla projekt är välkomna! För dig som lärare är Utställningen Unga Forskare ett perfekt verktyg för att hjälpa dina elever att nå målen i gymnasiearbetet.

  • Många av de moment som ingår i gymnasiearbetet ingår även i Utställningen vilket gör att eleverna automatiskt ”bockar av” dessa på ett sätt som är ”på riktigt”. Deltagande i Utställningen innebär  formulering av frågeställning, planering, genomförande och utvärdering av arbetet, skriftlig rapport eller redogörelse, kort sammanfattning på engelska, samt muntlig och visuell presentation, inkl framtagande av poster och målgruppsanpassning av presentationen för besökare resp jury. Eleven får också träning inför opponeringen genom att svara på frågor om sitt arbete från forskare under jurymötet.
  • Deltagandet bidrar med naturliga deadlines som hjälper eleverna att bli klara tidigt – redan i mitten av mars.
  • Forskarna i juryn tittar på elevernas arbeten och ger tips och förbättringsförslag.
  • Utställningen bidrar med inspiration, möten med högskolan, aktiviteter, priser, stipendier och mycket mer som hjälper eleverna att känna motivation och engagemang för gymnasiearbetet.
  • Genom att besöka Utställningen med din klass kan du förbereda dina elever redan i åk 1 och 2 – en framgångsfaktor för de skolor som lyckas bra med sina gymnasiearbeten. Låt dina elever intervjua utställarna och samla in idéer, tips och råd inför gymnasiearbetet, och ta del av våra öppna föreläsningar som inspirerar och stödjer i gymnasiearbetet. Ladda ner lista på tips på frågor för elever att ställa till utställarna.

Besök Utställningen

På en utställning nära dig kan du låta dina tvåor inspireras av projekt som elever i åk 3 från er egen eller andra skolor ställer ut. Gå runt och titta på montrarna och prata med de elever som gjort projekten. Låt dina elever fråga utställarna om hur de gått tillväga, hur de fått sina idéer och vad som gått bra och mindre bra under processen. Semifinalerna presenterar en bredd, både enkla projekt och avancerade. Inträde är kostnadsfritt. På vissa orter anordnas ytterligare aktiviteter för besökare, t ex öppet hus. För mer info om datum, plats och schema, klicka dig vidare till orten du vill besöka på kartan.

2021 äger hela Utställningen Unga Forskare rum digitalt. Klassen kan ta del av finalprojekten i en digital monterutställning med möjlighet att ställa frågor till utställarna, möta lärosäten, och ta del av ett gediget program av öppna digitala föreläsningar som stödjer både i gymnasiearbetet och i natur- och teknikämnena. Du når den nya digitala plattformen via vår hemsida från och med 18 februari.