Hur kan jag som lärare använda Utställningen Unga Forskare?

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt som berör naturvetenskap, teknik och matematik.

Alla projekt är välkomna, och eleven anmäler sig redan innan projektet är klart. För dig som lärare är Utställningen Unga Forskare ett perfekt verktyg för att hjälpa dina elever att nå målen i gymnasiearbetet.

  • Många av momenten i gymnasiearbetet ingår även i Utställningen Unga Forskare, vilket gör att eleverna ”bockar av” dessa på ett sätt som är på riktigt. Deltagande i Utställningen innebär formulering av frågeställning, planering, genomförande och utvärdering av arbetet, skriftlig rapport eller redogörelse, kort sammanfattning på engelska, samt muntlig och visuell presentation inkl framtagande av poster och målgruppsanpassning av presentationen för besökare och jury. Eleven får träning inför opponeringen genom att svara på frågor om sitt arbete från forskare under jurymötet.
  • Forskarna i juryn tittar på elevernas arbeten och alla elever som anmäler sig får tillbaka konstruktiv feedback och förbättringsförslag.
  • Deltagandet bidrar med naturliga deadlines som hjälper eleverna att bli klara tidigt – redan i mitten av mars.
  • Utställningen bidrar med projektinspiration, möten med högskolan, aktiviteter, priser och stipendier som hjälper eleverna att känna motivation och engagemang för gymnasiearbetet.
  • Genom att besöka Utställningen med din klass kan du förbereda dina elever redan i åk 1 och 2 – en framgångsfaktor för de skolor som lyckas bra med sina gymnasiearbeten. Låt dina elever intervjua utställarna och samla in idéer, tips och råd inför gymnasiearbetet. Ladda ner lista på tips på frågor för elever att ställa till utställarna.

Besök Utställningen

På en semifinal nära dig kan du låta dina tvåor inspireras av projekt som elever i åk 3 från er egen eller andra skolor ställer ut. Gå runt och titta på montrarna och prata med de elever som gjort projekten. Låt dina elever fråga utställarna om hur de gått tillväga, hur de fått sina idéer och vad som gått bra och mindre bra under processen. Semifinalerna presenterar en bredd, både enkla projekt och avancerade. Inträde är kostnadsfritt. På vissa orter anordnas ytterligare aktiviteter för besökare, t ex öppet hus. För mer info om datum, plats och schema, klicka dig vidare till orten du vill besöka.

Finalutställningen finns också att ta del av digitalt, med möjlighet att ställa frågor till utställarna. Årets finalutställning publiceras 4 april.