Högstadiet

Inspiration till vetenskap och forskning på högstadiet

Vi vill hjälpa dig som är lärare med att inspirera dina högstadieelever att på ett enkelt och roligt sätt stifta bekantskap med vetenskap och forskning!

 

Science club: skapa en science-kultur på skolan

Science club-konceptet handlar om att skapa ett forum där elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik kan utvecklas i gränslandet mellan skola och fritid. Konceptet innebär att elever driver en naturvetenskaplig förening på skolan som också främjar deras demokratiska fostran.

Med en Science club skapas förutsättningar för gemenskap mellan årskurser, glädje och lust för att upptäcka forskning och vetenskap. I Science cluben får elever möjlighet att utveckla sin egen identitet kopplat till vetenskap och forskning och hitta egna intressen utifrån nyfikenhet och upptäckarglädje. Precis som att ungdomar kan ses efter skolan och spontanidrotta på grusplanen i bostadsområdet, skapar Science cluben en tillgänglig och enkel “grusplan” för forskning.

Läs mer om hur du startar och ansluter en Science club-förening i Unga Forskare.

  • Lära av varandra. Science cluben skapar en brygga mellan årskurser där elever förenas i gemensamma intressen och får möjlighet att lära av varandra. Unga inspireras bäst av andra unga.
  • Kompensatorisk faktor. Science cluben överbryggar invanda föreställningar och stereotyper om vem som kan ägna sig åt forskning och vetenskap. Här är alla elever välkomna att ha roligt tillsammans, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har.
  • Väver ihop skola med fritid. Science cluben stärker natur- och teknikämnena som fritidsintressen. Elever ska kunna ägna sig åt vetenskap och forskning på fritiden precis som musik eller idrott.
  • Sänker trösklarna till forskning. Science cluben präglas av tillgänglighet, öppenhet och ett inkluderande klimat. Här ska alla enkelt kunna hitta något roligt att göra, oavsett förkunskaper.
  • Gemensam science-kultur på skolan. Alla elever får möjlighet att prova på och att känna att forskning och vetenskap är något för dem – som hobby eller som framtida karriär. Den blir en kulturbärare på skolan.
  • Stöd och resurser. Science cluben får ekonomiskt, administrativt och verksamhetsstöd från Unga Forskare. Skolan stöttar med en kontaktlärare, hjälper till att säkra kontinuitet och återväxt, och bidrar med lokaler och utrustning vid behov.

Dokument

Cybersäkerhet för högstadiet

Tekniken utvecklas snabbt och det kan vara svårt att hänga med i det tempo som barn och ungdomar upptäcker den. Människors vardag är full av digital kommunikation och vi alla har värdefull information på olika ställen – i mobilen, i e-posten, i sociala medier samt i molntjänster. Samtidigt sker det en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. Barn och unga tillbringar mycket tid online och utsätts även dom för risker. Cybersecurity Academy arbetar för att i förebyggande syfte skapa säkra vanor online. På så sätt hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv.

 

Cybersecurity Academy är ett projekt inom IT-säkerhet vars syfte är att sprida kunskap så att elever tidigt lär sig att skapa säkra vanor på nätet. Projektet är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM, samt andra organisationer och företag i teknikbranschen.

Syftet med projektet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och hur de kan skydda sin data hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället.

Projektet erbjuder kostnadsfria föreläsningar av IT-experter, lärarhandledningar och digitala lektioner. Läs mer på Cybersecurity Academys hemsida.