Mellanstadiet

Under mellanstadietiden finns stor nyfikenhet på omvärlden och många unga formar sina intressen redan här. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäcka naturvetenskap, teknik och matte på lika villkor och på ett roligt och lustfullt sätt. Vi utgår från att nyfikenhet och intresse för vetenskap inte avgörs av bakgrund eller kön, utan behöver uppmuntras och främjas!

I dagsläget erbjuder vi elever och lärare på mellanstadiet föreläsningar och undervisningsmaterial kring cybersäkerhet inom intiativet Cybersecurity Academy. Du kan läsa mer om projektet här på Unga Forskares hemsida under fliken ovan, Cybersäkerhet för mellanstadieteller besök direkt projektets hemsida: Cybersecurity Academy hemsida.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet.