Mellanstadiet

Inspiration inom teknik, naturvetenskap och matematik på mellanstadiet

Vi vill hjälpa dig som är lärare med att inspirera dina mellanstadieelever att på ett enkelt och roligt sätt stifta bekantskap med IT-säkerhet, källkritik och hållbarhetsfrågor

 

Cybersäkerhet för mellanstadiet

Under mellanstadietiden finns stor nyfikenhet på omvärlden och många unga formar sina intressen redan här. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäcka naturvetenskap, teknik och matte på lika villkor och på ett roligt och lustfullt sätt. Vi utgår från att nyfikenhet och intresse för vetenskap inte avgörs av bakgrund eller kön, utan behöver uppmuntras och främjas!

I dagsläget erbjuder vi elever och lärare på mellanstadiet föreläsningar och undervisningsmaterial kring cybersäkerhet inom intiativet Cybersecurity Academy. Syftet med projektet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. Genom att lära unga om hur uppgifter på nätet kan spridas och hur de kan skydda sin data hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Med allt fler tjänster och data lagrat online kommer detta att vara viktigt för alla i samhället.

Du kan läsa mer om projektet och undervisningsmaterialet på projektets hemsida: Cybersecurity Academy.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet.