Mellanstadiet

Under mellanstadietiden finns stor nyfikenhet på omvärlden och många unga formar sina intressen redan här. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäcka naturvetenskap, teknik och matte på lika villkor och på ett roligt och lustfullt sätt. Vi utgår från att nyfikenhet och intresse för vetenskap inte avgörs av bakgrund eller kön, utan behöver uppmuntras och främjas!

I dagsläget erbjuder vi elever och lärare på mellanstadiet föreläsningar och undervisningsmaterial kring cybersäkerhet. Läs med om projektet i menyn ovan, Cybersäkerhet för mellanstadiet.

Vi är intresserade av att få kontakt med dig som lärare på mellanstadiet. Vi vill veta vem som använder materialet, hur det funkat och tar gärna emot feedback, förslag på material som du kanske saknar med koppling till våra ämnen och vetenskap.

Vi hjälper dig även att implementera materialet i undervisningen.

Fyll i formuläret här om du vill lämna synpunkter eller få kontakt med oss. Det går också bra att kontakta personalen på vårt kansli direkt.