Är du säker? undervisningsmaterial

Mellanstadieskolor kan ta del av ett mer omfattande undervisningsmaterial samt digitala lektioner i form av korta animerade filmer.

Undervisningsmaterialet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Materialet är ämnesövergripande, du behöver inte ha IT-kompetens eller vara tekniklärare. Till skillnad från föreläsningen, som behandlar en del specifika tekniska områden, behandlas IT-ämnen här ur ett samhällsperspektiv. Digitaliseringen kopplas till de globala målen där ny teknik spelar en stor roll för att lösa våra globala utmaningar. Eleverna får på så vis insikt i vikten av digitaliseringens roll och IT-säkerhetsfrågor genom övningar och ett kortare projektarbete kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen.

I lärarhandledningen ingår material för 4 lektioner samt bonusmaterial för upp till 8 lektioner.

Lärarhandledningen kan beställas via utbudet.se (kostnadsfritt och fraktfritt).