Loggbok

När du är klar med ditt arbete ska du presentera det och kunna förklara vilka olika steg du har tagit och varför. Att komma ihåg allt du gjort är nästan helt omöjligt så därför är det viktigt att anteckna allt du gör i en loggbok efter varje arbetspass. Loggboken har också fördelen att när du skriver i den så har du möjlighet att fundera och reflektera över hur arbetet gick och vad du kanske måste ändra på.

 

En ganska ambitiös loggboksmodell är BATA-modellen, som är en förkortning av Beskriv, Analysera, Teoretisera och Agera. Beskriv först i punktform allt du gjort och välj sedan ut en punkt och Analysera varför det blev som det blev och vad som gick bra respektive dåligt. Försök sedan hitta en lösning på de sakerna som gick fel och Agera efter dina idéer.