Poster

Alla som tävlar på semifinalsnivå ska göra en poster. Postern spelar stor roll för bedömningen och presentationen av ditt projekt. För att juryn ska kunna skapa sig en bra bild av ditt projekt är det viktigt att din poster är så tydlig som möjligt, och fokuserar på det som är viktigast i ditt projekt. Både layout och innehåll är viktigt. Därför har vi samlat några tips och ett exempel på en poster med bra bilder, tydlig blockindelning och lagom mängd text.

^

Bilder är bra

Foton från arbetsprocessen, figurer och grafer på postern ökar förståelsen. Tänk på att dessa ska vara stora, tydliga och ha bra upplösning. Grafer ska även vara lätta att läsa av med bra figurtexter och tydliga angivelser vad axlarna avser.

^

Ha inte för mycket text (mindre än du tror!)

Du ska inte få med all information på din poster – bara huvudbudskapet! Se även till att ha en stor textstorlek, så att postern är läsbar på avstånd och highlighta gärna viktiga ord eller stycken grafiskt.

^

Var tydlig

Det är viktigt att man direkt förstår vad projektet handlar om. Ha tydliga textblock och rubriker på postern: Titel, Frågeställning, Metod, Resultat och Slutsatser är en lämplig uppdelning. Alltför många textblock ger ett rörigt intryck.

^

Ha gärna med ditt abstract på postern

Då blir det lätt att snabbt känna igen projektet och förstå det.