Nyheter

Almedalen – panelsamtal, workshop och möten

Unga Forskare är i Almedalen måndag-onsdag och representeras av Anna Hedlund (generalsekreterare) och Anna Wallgren (verksamhetsutvecklare). Vårt fokus är som alltid att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. 

Under onsdagen medverkade Unga Forskare i tre aktiviteter och hann även med flera möten och mingel. På morgonen deltog generalsekreterare Anna Hedlund på LSU:s maktfrukost med tema hållbart engagemang och välmående. Viktiga frågor som vi arbetar med inom Unga Forskare. Statssekreterare Agneta Karlsson, ansvarig statssekreterare för folkhälsa, hälso- och sjukvård samt idrott, var inbjuden som gäst och LSU:s ordförande Rosaline Marbinah ledde samtalet.

 

Anna Hedlund i panelsamtal. Foto: Matilda Andersson

Efter lunch stod Anna Hedlund på scen och diskuterade ”Stärk teknikbranschens image för ökad jämställdhet”. Anna Hedlund berättade om hur Unga Forskare arbetar för att underlätta för unga tjejer att bli teknikintresserade, genom att vi pratar om vad tekniken kan göra och vilka samhällsutmaningar den kan lösa – snarare än att bara fokusera på teknologi.

Samtidigt medverkade verksamhetsutvecklare Anna Wallgren i en workshop med rubriken ”Hur skapar vi en skola med möjligheter att lyckas för alla?” Workshopen använde en kreativ metod och grupparbeten för att få fram exempel på utmaningar och idéer för att lösa utmaningarna. Anna Wallgren lyfte fram att skolans lokaler och resurser kan användas mer, även utanför skoltid, och att det finns mycket att vinna på att starta skolföreningar för att fånga elevernas intressen och bidra med ännu mer gemenskap och lärande i skolan, till exempel en Science Club för elever som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik.

 

Anna Wallgren deltog i en workshop om skolan.

 

Ebba Östlin (S) från Botkyrka kommun talade under workshopen.

 

Följ vårt arbete direkt på Twitter och Instagram! @UngaForskare #almedalen #ungaforskare

 

Hör av dig så bokar vi ett möte!

Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.se eller 0761 09 11 23

 

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare, anna.wallgren@ungaforskare.se eller 0738 53 47 47

 

Almedalen 2018 – mingel, möten och samtal

Unga Forskare är i Almedalen måndag-onsdag och representeras av Anna Hedlund (generalsekreterare) och Anna Wallgren (verksamhetsutvecklare). Vårt fokus är som alltid att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hör av dig så bokar vi ett möte! 

Tisdagen innehöll mingel, möten, seminarier och scendebut för Unga Forskare i Almedalen 2018. Generalsekreterare Anna Hedlund deltog i panelsamtalet ”Demokratiskt uppdrag! unga behöver stöd för att utveckla livslångt lärande och aktivt medborgarskap” och berättade om hur vi som ungdomsorganisation har i uppdrag att lära unga och låta unga vara med i demokratiska processer och arbetssätt. Anna Hedlund lyfte även fram den ideella sektorns betydelse för skolan och hur Unga Forskare bidrar som ett stöttande komplett till skolans verksamhet.

Under dagen har vi även haft flera möten med nyckelpersoner för vår verksamhet och framtida finansiering. Vilka vi träffar håller vi hemligt, eftersom det i mångt och mycket handlar om förhandlingar. Mycket av det som händer i Almedalen är – och ska vara – öppet för alla, men det pågår också mängder med möten bakom stängda dörrar. Vi är glada och stolta över att så många vill träffa oss!

Här är ett urval av de mingel och seminarier som vi besökte under tisdagen:

 

Följ vårt arbete direkt på Twitter och Instagram! @UngaForskare #almedalen #ungaforskare

 

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkade i panelsamtal om unga och demokrati.

 

Unga Forskare på scen i Almedalen!

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar på LSU:s maktfrukost med tema ”hållbart engagemang och välmående”. 

Tid: Onsdag 4 juli kl. 8:00-9:00

Arr: LSU

 • Gäst: Agneta Karlsson, ansvarig statssekreterare för folkhälsa, hälso- och sjukvård samt idrott
 • Samtalsledare: Rosaline Marbinah, ordförande för LSU
 • Deltagare: Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare, samt andra representanter från LSU:s medlemsorganisationer (max 10 deltagare)

Endast personlig inbjudan. Läs mer här: http://lsu.se/arets-maktfrukostar-pa-almedalen/

 

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar i panelsamtalet ”Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?”

Tid: Onsdag 4/7 kl. 13:00-14:30

Plats: Södra kyrkogatan 8

Arr: Ellevio

 • Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare
 • Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
 • Sirpa Holmroos, HR-direktör, Svenska kraftnät
 • Anna Höjer, Nordenchef och vd, Bombardier Transportation Sweden
 • Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio
 • Ida Drougge, riksdagsledamot, (M)
 • Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot, (S)
 • Caroline Dahl, key note speaker, CTO och medgrundare till Ortrud Medical och ordförande i Stockholm Makerspace
 • Moderator: Anna-Carin Windahl, Kraftkvinnorna

Film: https://youtu.be/ZIoCzB7Sfow

Öppet för alla! Lär mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53563

 

Verksamhetsutvecklare Anna Wallgren medverkar i workshopen ”Hur skapar vi en skola med möjligheter att lyckas för alla?”

Tid: Onsdag 4/7 kl. 13:00-14:30

Plats: Terrassen, Donners huset, Donners plats

Arr: Botkyrka kommun och Changers hub

 • Anna Wallgren, Unga Forskare
 • Astrid Kjaer Knudsen, labbledare, Changers hub
 • Julia Lindh, LSU Sveriges Ungdomsorganisationer
 • Ewa Hollén, BO, Botkyrka kommun
 • Erik Nordlund, Sveriges Elevråd
 • Shadi Bitar, Nextory
 • Monica Widman-Lundmark, ABF
 • Ram Manalo Cornejo, Changers Hub
 • Elif Obeyd, Changers Hub
 • Mardan Nanvazade, Changers Hub
 • Mats Jonsson, rektor Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun
 • Carina Lundström, Fastighetsbranchens Utbildningsnämnd
 • Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommun
 • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordf. (s), Botkyrka kommun

Öppet för alla! Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51376

 

Hör av dig så bokar vi ett möte!

Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.se eller 0761 09 11 23

 

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare, anna.wallgren@ungaforskare.se eller 0738 53 47 47

Almedalen 2018 – nu är vi här!

Foto: Region Gotland

 

Unga Forskare är i Almedalen måndag-onsdag och representeras av Anna Hedlund (generalsekreterare) och Anna Wallgren (verksamhetsutvecklare). Vårt fokus är som alltid att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hör av dig så bokar vi ett möte! 

Det är väldigt roligt att berätta om Unga Forskare och vår verksamhet. Vi får alltid positiva kommentarer och många frågor! Under måndagen var fokus att gå på mingel för att träffa våra samarbetspartners och hitta nya samarbeten. Det finns mängder av branscher och ämnesområden representerade i Almedalen, vilket kräver ordentliga förberedelser med både tidschema och strategi. Vi valde framför allt att gå på aktiviteter med koppling till skolan, teknik och energi.

Minglande är som att gå på många korta möten med en oskriven dagordning. Det gäller att både komma förberedd och ha ett öppet sinne – att själv köra Unga Forskares ”hisspitch” och att även lyssna till andras berättelser, för att försöka hitta gemensamma nämnare och möjliga samarbetsområden. Redan under första dagen har vi träffat flera spännande personer som vi bokat möten med och kommer höra av oss till när vi är tillbaka på kansliet i augusti.

Här är några av de mingel och seminarier som vi besökte under måndagen, klicka för att läsa mer:

 

Följ vårt arbete direkt på Twitter och Instagram! @UngaForskare #almedalen #ungaforskare

 

Fullsatt panelsamtal hos Skolverket. Här ställde vi en fråga till panelen om deras syn på samarbeten med ideell sektor och fick ett mycket positivt svar från gymnasiechefen i Borlänge kommun som betonade vikten av samverkan.  

 

Kommunledarmingel hos Aktuell hållbarhet. Här snackade vi om hur vår verksamhet kan integreras i skolan och vikten av att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.  

Unga Forskare på scen i Almedalen!

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar i seminariet ”Demokratiskt uppdrag! Unga behöver stöd för att utveckla livslångt lärande och aktivt medborgarskap”.

Tid: Tisdag 3/7 kl. 13-14
Plats: Fenomenalen, Skeppsbron 6
Arr: Inicio

 • Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare
 • Mark Smith, professor, KTH
 • Mikaela Illanes, CEO, Inicio
 • Linda Ekstrand, skolutvecklare, Sollentuna kommun

Öppet för alla! Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54202

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar på LSU:s maktfrukost med tema ”hållbart engagemang och välmående”. 

Tid: Onsdag 4 juli kl. 8:00-9:00

Arr: LSU

 • Gäst: Agneta Karlsson, ansvarig statssekreterare för folkhälsa, hälso- och sjukvård samt idrott
 • Samtalsledare: Rosaline Marbinah, ordförande för LSU
 • Deltagare: Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare, samt andra representanter från LSU:s medlemsorganisationer (max 10 deltagare)

Endast personlig inbjudan. Läs mer här: http://lsu.se/arets-maktfrukostar-pa-almedalen/

 

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar i panelsamtalet ”Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?”

Tid: Onsdag 4/7 kl. 13:00-14:30

Plats: Södra kyrkogatan 8

Arr: Ellevio

 • Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare
 • Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
 • Sirpa Holmroos, HR-direktör, Svenska kraftnät
 • Anna Höjer, Nordenchef och vd, Bombardier Transportation Sweden
 • Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio
 • Ida Drougge, riksdagsledamot, (M)
 • Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot, (S)
 • Caroline Dahl, key note speaker, CTO och medgrundare till Ortrud Medical och ordförande i Stockholm Makerspace
 • Moderator: Anna-Carin Windahl, Kraftkvinnorna

Film: https://youtu.be/ZIoCzB7Sfow

Öppet för alla! Lär mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53563

 

Verksamhetsutvecklare Anna Wallgren medverkar i workshopen ”Hur skapar vi en skola med möjligheter att lyckas för alla?”

Tid: Onsdag 4/7 kl. 13:00-14:30

Plats: Terrassen, Donners huset, Donners plats

Arr: Botkyrka kommun och Changers hub

 • Anna Wallgren, Unga Forskare
 • Astrid Kjaer Knudsen, labbledare, Changers hub
 • Julia Lindh, LSU Sveriges Ungdomsorganisationer
 • Ewa Hollén, BO, Botkyrka kommun
 • Erik Nordlund, Sveriges Elevråd
 • Shadi Bitar, Nextory
 • Monica Widman-Lundmark, ABF
 • Ram Manalo Cornejo, Changers Hub
 • Elif Obeyd, Changers Hub
 • Mardan Nanvazade, Changers Hub
 • Mats Jonsson, rektor Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun
 • Carina Lundström, Fastighetsbranchens Utbildningsnämnd
 • Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommun
 • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordf. (s), Botkyrka kommun

Öppet för alla! Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51376

 

Hör av dig så bokar vi ett möte!

Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.se eller 0761 09 11 23

 

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare, anna.wallgren@ungaforskare.se eller 0738 53 47 47

 

Träffa Unga Forskare i Almedalen

Foto: Region Gotland

Unga Forskare är i Almedalen måndag-onsdag och representeras av Anna Hedlund (generalsekreterare) och Anna Wallgren (verksamhetsutvecklare). Vårt fokus är som alltid att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hör av dig så bokar vi ett möte! 

 

Kontakt

Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.se eller 0761 09 11 23

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare, anna.wallgren@ungaforskare.se eller 0738 53 47 47

Tisdag 3 juli

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar i seminariet ”Demokratiskt uppdrag! Unga behöver stöd för att utveckla livslångt lärande och aktivt medborgarskap”.

Tid: Tisdag 3/7 kl. 13-14
Plats: Fenomenalen, Skeppsbron 6
Arr: Inicio

 • Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare
 • Mark Smith, professor, KTH
 • Mikaela Illanes, CEO, Inicio
 • Linda Ekstrand, skolutvecklare, Sollentuna kommun

Öppet för alla! Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54202

 

Onsdag 4 juli

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar på LSU:s maktfrukost med tema ”hållbart engagemang och välmående”. 

Tid: Onsdag 4 juli kl. 8:00-9:00

Arr: LSU

 • Gäst: Agneta Karlsson, ansvarig statssekreterare för folkhälsa, hälso- och sjukvård samt idrott
 • Samtalsledare: Rosaline Marbinah, ordförande för LSU
 • Deltagare: Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare, samt andra representanter från LSU:s medlemsorganisationer (max 10 deltagare)

Endast personlig inbjudan. Läs mer här: http://lsu.se/arets-maktfrukostar-pa-almedalen/

 

Generalsekreterare Anna Hedlund medverkar i panelsamtalet ”Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?”

Tid: Onsdag 4/7 kl. 13:00-14:30

Plats: Södra kyrkogatan 8

Arr: Ellevio

 • Anna Hedlund, generalsekreterare, Unga Forskare
 • Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige
 • Sirpa Holmroos, HR-direktör, Svenska kraftnät
 • Anna Höjer, Nordenchef och vd, Bombardier Transportation Sweden
 • Anna-Carin Joelsson, CIO, Ellevio
 • Ida Drougge, riksdagsledamot, (M)
 • Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot, (S)
 • Caroline Dahl, key note speaker, CTO och medgrundare till Ortrud Medical och ordförande i Stockholm Makerspace
 • Moderator: Anna-Carin Windahl, Kraftkvinnorna

Film: https://youtu.be/ZIoCzB7Sfow

Öppet för alla! Lär mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53563

 

Verksamhetsutvecklare Anna Wallgren medverkar i workshopen ”Hur skapar vi en skola med möjligheter att lyckas för alla?”

Tid: Onsdag 4/7 kl. 13:00-14:30

Plats: Terrassen, Donners huset, Donners plats

Arr: Botkyrka kommun och Changers hub

 • Anna Wallgren, Unga Forskare
 • Astrid Kjaer Knudsen, labbledare, Changers hub
 • Julia Lindh, LSU Sveriges Ungdomsorganisationer
 • Ewa Hollén, BO, Botkyrka kommun
 • Erik Nordlund, Sveriges Elevråd
 • Shadi Bitar, Nextory
 • Monica Widman-Lundmark, ABF
 • Ram Manalo Cornejo, Changers Hub
 • Elif Obeyd, Changers Hub
 • Mardan Nanvazade, Changers Hub
 • Mats Jonsson, rektor Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun
 • Carina Lundström, Fastighetsbranchens Utbildningsnämnd
 • Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Botkyrka kommun
 • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordf. (s), Botkyrka kommun

Öppet för alla! Läs mer här: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51376

 

Vi ses i Almedalen!

Följ oss på sociala medier! Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. #ungaforskare #almedalen

Anna Hedlund, generalsekreterare, anna.hedlund@ungaforskare.se eller 0761 09 11 23

 

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare, anna.wallgren@ungaforskare.se eller 0738 53 47 47

 

 

 

Unga Forskares nyhetsbrev juni 2018

Vill du börja prenumerera på Unga Forskares nyhetsbrev? Klicka här!

.

Unga Forskare i Almedalen

 

Foto: Region Gotland 

 

Självklart finns Unga Forskare på plats i Almedalen under valåret 2018! Vi deltar i panelsamtal, går på enskilda möten och minglar med makthavare för att stärka opinionen kring frågor som rör:

 • Ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik
 • Ungas val av utbildning och yrken: kompetensförsörjning och framtidens arbetsmarknad inom naturvetenskap, teknik och matematik
 • Stöd och förutsättningar för ungdomsorganisationer: finansiering och samverkan

Tipsa oss gärna om aktiviteter! Kontakta Anna Hedlund, generalsekreterare: anna.hedlund@ungaforskare.se eller 0761 09 11 23.

.
.

Årets första sommarforskarskola är igång!

 

Traditionsenlig start! Handledarna och deltagarna leker ”chicken chicken whoop whoop”. 
.

Måndagen den 18 juni började den första av våra tre sommarforskarskolor. Projektledare Amanda Raud hälsar: ”Vi är mycket nöjda med första dagen och ser fram emot att få komma in i labbet imorgon och börja labba!”

Sommarforskarskolorna arrangeras i samarbete med AstraZeneca och Borealis. Deltagarna går i åk 8, åk 9 och ettan på gymnasiet.

 • AstraZeneca, Stockholm, vecka 25-26
 • AstraZeneca, Göteborg, vecka 31-32
 • Borealis, Göteborg, vecka 30

 

Succé på Intel ISEF 2018

 

Sveriges tre deltagare i Intel ISEF 2018: Erik Hartman, Johanna Huhtasaari och Nikita Zozoulenko.

 

Det gick strålande bra för det svenska landslaget på världens största vetenskapstävling för unga. Bland 1800 deltagare från 80 länder vann Erik Hartman en Grand Award och Nikita Zozoulenko vann både en Grand Awardoch tvåSpecial Awards. Stort grattis!

Intel ISEF arrangerades i Pittsburgh (USA) 13-18 maj 2018. Tre medlemmar från Sveriges unga forskningslandslag deltog i tävlingen och förutom tävlingsdagar och möten med juryn fick de även ta del av ett spännande program med studiebesök och sociala aktiviteter tillsammans med de andra tävlingsdeltagarna. Läs mer om äventyret på vår blogg.

 

Följ Sveriges unga forskningslandslag 2018!

 

Foto: Ola Jacobsen
.
På finalen av Utställningen Unga Forskare utsågs Sveriges unga forskningslandslag 2018. De är Sveriges representanter i internationella vetenskapstävlingar för unga och tävlar med projekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Följ landslaget genom Unga Forskares sociala medier och blogg! Heja heja!

 

Stockholm Junior Water Price, Stockholm (Sverige), 25-30 juli 2018 

 • Noa Vikman, Kungsholmens gymnasium, Stockholm

 

China Adolescents Science and Technology Innovation Contest, Chongqing (Kina), 14-20 augusti 2018

 • David Hambraeus, Lugnetgymnasiet, Falun
 • Noa Vikman, Kungsholmens gymnasium, Stockholm

 

EU Contest for Young Scientists, Dublin (Irland), 14-19 september 2018

 • Pontus Johansson, Fredrika Bremergymnasiet, Haninge
 • Alex Hamb​​en, Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, Stockholm
 • Gustaf Sidén, Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, Stockholm
 • Marve Grönblad Veteranen, Viktor Rydberg gymnasium Odenplan, Stockholm

 

Här är Utställningsgruppen 2019!

 

Jonathan Jilg, projektledare 2019.

 

Vi är stolta över att presentera arrangörsgruppen för Utställningen Unga Forskare 2019. De jobbar ideellt med projektet under ett år, med stöd från Unga Forskares kansli. ”Vi har ett fantastiskt team med riktigt talangfulla och drivna människor med många olika bakgrunder och erfarenheter”, berättar projektledare Jonathan Jilg. Kontaktuppgifter till alla finns här.

Projektledare
Jonathan Jilg

Finalgruppen
Finalansvarig och vice projektledare: Jonna Halonen
Logistikansvarig: Emma Peterson
Eventansvarig: Wisanu Sae-Wang
Finaljuryansvarig: Erik Hartman
Stipendieansvarig: Nelly Nygren

Uttagningsgruppen
Huvuduttagningsansvarig: Aina Vaivade
Semifinalsansvarig: Amanda Geld
Semifunktionärsansvarig: Josefin Nyberg
Digitaljuryansvarig: Dina Lerjevik

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsansvarig: Marina Peltonen
Marknadsföringsansvarig, fokus skolor: Stella Axelsson
Marknadsföringsansvarig, fokus event: Virág Angyal
Grafiskt ansvarig: Emanuel Enberg

Finansieringsgruppen
Finansieringsansvarig: Michael Mekonnen
Finansieringsassistent: Johanna Lidholm

 

Hurra! Tre nya medlemsföreningar

 

 

Ung Vetenskapssport Lund

Hej! Vilka är ni? Vi är en lokal medlemsförening som tillhör Ung Vetenskapssport. Framför allt riktar vi oss till Lund, men kan också komma att vara aktiva i hela Skåne.

Vad har ni för framtidsplaner? Under våren har vi arrangerat en temahelgserie med områdena ”grundläggande tävlingsprogrammering”, ”kombinatorik” och ”lingvistik”. Tanken är att fortsätta med liknande evenemang och att på så sätt stimulera de mest intresserade ungdomarna i närområdet!
Finns det någon fun fact om föreningen? Styrelsemedlemmarna och de mest aktiva medlemmarna kring arrangemang i föreningen har tillsammans deltagit i inte mindre än fem olika internationella vetenskapsolympiader!
Något mer ni vill berätta?Föreningen har just nu drygt 30 medlemmar och fortsätter att växa i snabb takt. Under våren har tre arrangemang med totalt över 60 deltagare arrangerats! Dessutom är styrelsen väldigt ung – majoriteten går fortfarande på gymnasiet – så framtiden ser väldigt ljus ut!
.
.

Naprapatföreningen

Hej! Vilka är ni? Föreningen består av naprapatstudenter med ett intresse för forskning. Flera av medlemmarna är aktiva inom olika forskningsprojekt som är samarbeten mellan Naprapathögskolan och Karolinska Institutet.

Varför vill ni vara en del av Unga Forskare? Då fler och fler och av våra studenter visar ett intresse för forskning och många är mellan 19 och 25 år såg vi det som en möjlighet att kunna utveckla en verksamhet i samråd med Unga Forskare som vi har förstått kan ge matnyttig information och konkreta råd på hur en sådan verksamhet kan se ut.
Vad har ni för framtidsplaner? Kortsiktigt vill vi etablera riktlinjer så att föreningen kan vara självdriven oavsett tidigare erfarenheter inom styrelsen och att föreningen ska präglas av möjlighet för studenter att tillfredsställa och öka sitt intresse för forskning. Långsiktiga målen är mer generella men med samma tanke på varaktighet och att kunna ha studenter som känner att de tillför något till forskningsprojekt med hög kvalité och med fokus på att få lära sig mycket på vägen.
.
.

IYPT Sweden

IYPT eller International Young Physicists Tournament (IYPT) är en av världens största tävlingar inom fysik. Målet är att gymnasieungdomar inom naturvetenskapligt och tekniskt program ska få möjlighet att bedriva forskning på precis samma sätt som görs inom högre utbildning.

Vi är en grupp, från gymnasielever till universitetsfysiker, som tillsammans arbetar med att undersöka olösta problem inom fysik, allt från hur kaffefläckar bildas till hur såpbubblor går sönder. Vi arbetar för att fler elever ska få möjlighet att syssla med forskning.

I och med att forskningens möjligheter och hantverk ligger oss varmt om hjärtat, hoppas vi att inom Unga Forskare kunna arbeta för att det naturvetenskapliga arbetssättets särart kan stärkas. Vi hoppas också få möjlighet att komma i kontakt med fler elever. Vi tror på att man gör som bäst vetenskap om man också har väldigt roligt!

 

Rekrytera mera!

 

 

Alla våra medlemsföreningar får en omgång gratis SMS-utskick! I eBas finns en supersmidig lösning för att påminna föregående års medlemmar om att förnya medlemskapet i er förening.

Logga in på eBas, navigera till medlemslistan och klicka på knappen ”Skicka inbjudningar till förra årets medlemmar”. (För att se knappen behöver ni ha aktiverat Onlineregistrering av medlemmar). Utskicket kan göras via antingen e-post eller SMS och ni kan enkelt lägga till ytterligare information i era utskick. Om ni vill nyttja tjänsten i fler omgångar fakturerar vi er för SMS-taxan, men en omgång med SMS-utskick är alltså gratis för Unga Forskares medlemsföreningar.

 

Extrajobba som mentor i höst!

 

Foto: Vattenfall/Jennie Pettersson

Gnistan söker mentorer som vill inspirera högstadieelever inom naturvetenskap och teknik. Som mentor stöttar du elever i åk 8 när de jobbar med en framtidsutmaning – från idéstadie till färdig vision. Uppdraget är arvoderat och arbetet utgår från Trollhättan. Om du behöver resa för att ta dig till Trollhättan betalar vi dina resekostnader. Vi rekryterar mentorer löpande, så ansök gärna så fort som möjligt. All info om uppdraget och ansökan hittar du här i annonsen.

 

Hälsningar från Unga Forskares kansli

 

 

Det har skett lite förändringar på sistone. Tove Ladberg och Paula Langöe Eliasson har gått på föräldraledighet och fått varsin vikarie: Anna Wallgren (verksamhetsutvecklare) och Judith Maiers (projektutvecklare). Kansliet har även fått förstärkning i form av Maria Österlund (junior projektledare) som vi hälsar välkommen nu i juni.

Kansliet är bemannat hela sommaren och vi turas om att ha semester. Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här: www.ungaforskare.se/kontakta-oss

 

Unga Forskares nyhetsbrev

Vill du börja prenumerera på Unga Forskares nyhetsbrev? Klicka här!

Läs gärna hur vi arbetar med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Unga Forskares integritetspolicy.

 

 

 

Lost in translation och nya vänner – Intel ISEF 2018

Utanför American Museum of Natural History. Fr.v. Erik, Johanna och Nikita. Foto: Marika Mourujärvi
Johanna Huhtasaari, Erik Hartman och Nikita Zozoulenko vann stipendiet till Intel ISEF, världens största vetenskapstävling för unga, på finalen av Utställningen Unga Forskare 2018. Då blev de även en del av Sveriges unga forskningslandslag och 13-18 maj var de på plats i Pittsburgh (USA) för att tävla med deras tre projekt. Sedan fortsatte äventyret i New York City. 
.

Text: Johanna Huhtasaari, Erik Hartman och Nikita Zozoulenko

Foto: Marika Mourujärvi (Unga Forskares reseledare)

Intel ISEF är nu slut, och oj vilken vecka det har varit!  Vi har haft två prisceremonier på 2,5 timmar vardera där fina priser har vunnits. Att ha deltagit i Intel ISEF är en av de bästa saker vi gjort, kan vi gemensamt konstatera. Vi har träffat hundratals andra naturvetenskaps-intresserade människor från hela världen, och fått otroligt mycket inspiration från fler än 1000 olika projekt från folk i vår ålder. Det var rena rama hjärnkontoret som samlades på en enda plats, och vi tror inte att det finns någon annan tillställning där man kan få mer motivation att fortsätta forska inom naturvetenskap.

Bland alla underbara människor som vi träffade finns det två som står ut: Silvio och Nicole från Schweiz. Det började med ett mingel med deltagarna, där många blandade ihop Sverige med Schweiz (vi tror nämligen inte att de refererade till svensk choklad). Efter vi bekantat oss med de faktiska schweizarna stötte vi slumpvis på dem vart vi än gick, och de fastnade vid vår sida. Efter det skapades en vänskap som vi inte kommer glömma. Vid Opening Ceremony Dinner stiftade vi även bekantskap med ett gäng glada amerikaner, de flesta från New York, som bjöd oss på “Dessert Party” efter den första prisceremonin. Det var väldigt trevligt och gott (“Godaste brownien jag smakat” – Johanna).

Vi avrundade Pittsburgh-besöket med besök på en vetenskaplig amerikansk diner, och körde sedan till New York för att bland annat besöka American Museum of Natural History där vi gick runt länge och lärde oss om bland annat människans utveckling, olika civilisationer och utdöda djur. Väl värt ett besök! Särskilt intressant var dinosaurieutställningen, där vi blev så uppslukade av utställningen av vi tappade bort varandra.

Nu har vi tre rest hem på separata håll – både norrut och söderut i landet. Vi är alla väldigt inspirerade och längtar till vad som väntar efter studenten. Innan dess gäller det att försöka ställa om kroppsklockan snabbt och komma tillbaka till vardagen igen, eftersom många vanliga prov väntar.

Erik, Nikita och Johanna

 

Johanna Huhtasaari på Intel ISEF 2018 med projektet ”En studie av azofärgämnde – Syntes, UV-vis-spektroskopi och DFT-studie av Mordant Yellow 10” . Foto: Marika Mourujärvi

 

Erik Hartman på Intel ISEF 2018 med projektet ”Kroppsegen peptid alternativ till antibiotika”. Foto: Marika Mourujärvi

 

Nikita Zozoulenko på Intel ISEF 2018 med projektet ”Dence Face Detection with Convolucional Neural Networks”. Foto: Marika Mourujärvi

 

 

Pressmeddelande: Succé på Intel ISEF för Sveriges unga forskningslandslag

Nikita Zozoulenko och Erik Hartman. Foto: Marika Mourujärvi

 

PRESSMEDDELANDE 2018-05-19

Erik Hartman och Nikita Zozoulenko från Sveriges unga forskningslandslag har vunnit priser på Intel ISEF, världens största vetenskapsmässa för unga, som arrangerades i Pittsburgh (USA) 13-18 maj.

Bland 1800 deltagare från 80 länder har Erik Hartman och Nikita Zozoulenko tilldelats varsin Grand Award. 

 • Erik Hartman, 3:e plats, i kategorin Translational Medical Science,1000 USD för projektet ”Endogenous Peptide as an Alternative to Antibiotics: Investigating the Antibacterial Properties of Vicryl Sutures Coated with TCP-25”
 • Nikita Zozoulenko, 3:e plats, i kategorin Robotics and Ingelligent Machines, 1000 USD för projektet ”Dence Face Detection with Convolucional Neural Networks”.

Tidigare under tävlingen vann Nikita Zozoulenko även två Special Awards:

 • 1:a plats, Association for the Advancement of Artificial Intelligence,1500 USD
 • 3:e plats, Association for Computing Machinery, 500 USD

Till vardags går Erik och Nikita på gymnasiet. Erik pluggar i på Katedralskolan i Lund och Nikita pluggar på Katedralskolan i Linköping. I vintras deltog de i Utställningen Unga Forskare där de tog sig vidare till finalen i Stockholm. Där utsågs de till Sveriges representanter i Intel ISEF, i världens största vetenskapstävling för unga, och blev en del av Sveriges unga forskningslandslag.

Erik säger att han är jätteglad över att ha vunnit och på så sätt känna att hans forskning är värd att lyfta fram: ”Att vinna ett pris på Intel ISEF är att få ett pålitligt erkännande för ens arbete”. Men det tog ett tag för vinnarna innan det verkligen sjönk in. Ett par timmar efter prisutdelningen säger Nikita: ”Jag förstår först nu hur otroligt många människor som medverkade i Intel ISEF, det känns jättehäftigt att ha vunnit”.

– Vi är väldigt stolta över Erik och Nikita. Det är imponerande med två vinster på internationell nivå och en seger för Sverige med priser inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi hoppas att erfarenheterna från Intel ISEF kommer att motivera Erik och Nikita till fortsatt nyfikenhet och att de fortsätter dela med sig av frågor och upptäckter, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare.

– Det finns många unga talanger med intresse för de naturvetenskapliga ämnena i Sverige. De behöver få möjlighet att växa och möta andra som kan inspirera till framtida studier och yrkesval. Vetenskapstävlingar som Utställningen Unga Forskare och Intel ISEF fyller en viktig funktion som mötesplats och är en brygga mellan unga, akademin och näringslivet, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare

Erik Hartman. Foto: Marika Mourujärvi

Nikita Zozoulenko. Foto: Marika Mourujärvi

Erik Hartman tar emot priset. Foto: Marika Mourujärvi

Nikita Zozoulenko tar emot priset. Foto: Marika Mourujärvi

 

Om Eriks projekt och Nikitas projekt

Se filmen där Erik Hartman berättar om projektet som han har tävlat med i Utställningen Unga Forskare och som tog honom vidare till Intel ISEF: Se filmen här! 

Se filmen där Nikita Zozoulenko berättar om projektet som han har tävlat med i Utställningen Unga Forskare och som tog honom vidare till Intel ISEF: Se filmen här!

 

Om Sveriges unga forskningslandslag

Erik Hartman och Nikita Zozoulenko vann stipendiet till Intel ISEF, världens största vetenskapstävling för unga, på finalen av Utställningen Unga Forskare 2018. Då blev de även en del av Sveriges unga forskningslandslag och 13-18 maj är de på plats i Pittsburgh (USA) för tävla med deras projekt. Även Johanna Huhtasaari från Midgårdsskolan i Umeå ingår i Sveriges unga Forskaningslandslag och tävlade i Intel ISEF 2018 med projektet ”En studie av azofärgämnde – Syntes, UV-vis-spektroskopi och DFT-studie av Mordant Yellow 10”.

 

Om Intel ISEF

Intel ISEF pågår 13-18 maj 2018 och förutom tävlingsdagar och möten med juryn får deltagarna även ta del av ett spännande program med både studiebesök och sociala aktiviteter tillsammans med de ca 1800 tävlingsdeltagarna från ca 80 länder. Mer info om Intel ISEF finns på officiella sidan: www.societyforscience.org/intel-international-science-and-engineering-fair

 

Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare startade 1963 och arrangeras av unga för unga. Det är både en rikstäckande tävling och en mötesplats där unga kan utbyta erfarenheter, kunskap och kontakter. Deltagarna tävlar med gymnasiearbeten inom naturvetenskap, teknik och matematik och priser till ett värde av 500 000 kr delas ut, bland annat resestipendier till världens största vetenskapliga utställningar och tävlingar för unga. Mer info om Utställningen Unga Forskare finns på: www.ungaforskare.se/utstallningen

 

Om Unga Forskare

Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 5000 medlemmar. Vi vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar kring vetenskap och forskning. Våra verksamheter drivs av unga, för unga.

 

Presskontakt

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare

anna.wallgren@ungaforskare.se

0738 53 47 47

 

 

Forskning och framgång – Intel ISEF 2018

.
Johanna Huhtasaari, Erik Hartman och Nikita Zozoulenko vann stipendiet till Intel ISEF, världens största vetenskapstävling för unga, på finalen av Utställningen Unga Forskare 2018. Då blev de även en del av Sveriges unga forskningslandslag. Nu är de på plats i Pittsburgh (USA) för tävla med deras tre projekt. Följ äventyret här på bloggen och i våra sociala kanaler! 
.

Text: Anna Wallgren (verksamhetsutvecklare)

Foto: Marika Mourujärvi (Unga Forskares reseledare)

.
.
I förrgår var det Judging Day och våra svenska tävlingsdeltagare träffade juryn. Igår var det Public Day och hela mässan fylldes av nyfikna besökare. Det var en inspirerande dag fylld av många spännande möten med universitet, skolklasser och andra unga forskare.
.
Bland besökarna fanns en Utställningen Unga Forskare-alumn som bor i Kentucky (USA) med sin familj. Han heter Richard Ehrenborg och ställde ut i Utställningen 1980 och 1982. Richards son deltar i Intel ISEF och då passade han på att prata med alla de svenska finalisterna. Himla trevligt, tycker vi på Unga Forskare!
.
Den svenska delegationen har även hunnit med en kväll på Heinz Field och Carnegie Science Center, där de har ett stort Robo World och en enorm teslaspole som blixtrade för Intel ISEF-deltagarna.
.
Intel ISEF är som sagt en tävling och priserna delas ut i två omgångar, först Special Awards och sedan Grand Awards. Prisceremonin för Special Awards var igår och Nikita Zozolulenko vann hela två priser för hans projekt ”Dence Face Detection with Convolucional Neural Networks”:
.
 • 1:a plats, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 1500 USD

.

 • 3:e plats, Association for Computing Machinery, 500 USD
.

Pressmeddelande om prisvinsterna kan du läsa här.

.

Grand Awards pågår i skrivande stund och vad som händer där får vi se i nästa blogginlägg!
.
.
.
.
.

Om Intel ISEF

Intel ISEF pågår 13-18 maj 2018 och förutom tävlingsdagar och möten med juryn får deltagarna även ta del av ett spännande program med både studiebesök och sociala aktiviteter tillsammans med de ca 1800 tävlingsdeltagarna från ca 80 länder. Mer info om Intel ISEF finns på officiella sidan: www.societyforscience.org/intel-international-science-and-engineering-fair 

.

Om Unga Forskare
Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 5000 medlemmar. Vi vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar kring vetenskap och forskning. Våra verksamheter drivs av unga, för unga.
 .
 .

Presskontakt

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare

anna.wallgren@ungaforskare.se

0738 53 47 47

Pressmeddelande: Två vinster till Nikita Zozoulenko i världens största vetenskapstävling för unga

Foto: Marika Mourujärvi

 

PRESSMEDDELANDE 2018-05-18

Gymnasieeleven Nikita Zozoulenko har vunnit två priser på Intel ISEF, världens största vetenskapsmässa för unga. Nikita ingår i Sveriges unga forskningslandslag och tävlar med projektet ”Dence Face Detection with Convolucional Neural Networks”. 

Intel ISEF arrangeras i Pittsburgh (USA) 13-18 maj 2018 och bland 1800 deltagare från 80 länder har Nikita tilldelates två Special Awards.

 • 1:a plats, Association for the Advancement of Artificial Intelligence,1500 USD
 • 3:e plats, Association for Computing Machinery, 500 USD

 

– Vi är väldigt stolta över Nikita och det är imponerande med två vinster på internationell nivå. Vi hoppas att erfarenheterna från Intel ISEF kommer att motivera Nikita till fortsatt nyfikenhet och att han fortsätter dela med sig av hans frågor och upptäckter, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare.

– Det finns många unga talanger med intresse för de naturvetenskapliga ämnena i Sverige. De behöver få möjlighet att växa och möta andra som kan inspirera till framtida studier och yrkesval. Vetenskapstävlingar som Utställningen Unga Forskare och Intel ISEF fyller en viktig funktion som mötesplats och är en brygga mellan unga, akademin och näringslivet, säger Anna Hedlund, generalsekreterare för Unga Forskare.

 

 

Foto: Marika Mourujärvi

Foto: Marika Mourujärvi

 

Om Nikitas projekt ”Dence Face Detection with Convolucional Neural Networks”

Se filmen där Nikita Zozoulenko berättar om projektet som han har tävlat med i Utställningen Unga Forskare och som tog honom vidare till Intel ISEF: Se filmen här!

 

Om Sveriges unga forskningslandslag 

Nikita Zozoulenko, Johanna Huhtasaari och Erik Hartman vann stipendiet till Intel ISEF, världens största vetenskapstävling för unga, på finalen av Utställningen Unga Forskare 2018. Då blev de även en del av Sveriges unga forskningslandslag och 13-18 maj är de på plats i Pittsburgh (USA) för tävla med deras tre projekt.

 

Om Intel ISEF

Intel ISEF pågår 13-18 maj 2018 och förutom tävlingsdagar och möten med juryn får deltagarna även ta del av ett spännande program med både studiebesök och sociala aktiviteter tillsammans med de ca 1800 tävlingsdeltagarna från ca 80 länder. Mer info om Intel ISEF finns på officiella sidan: www.societyforscience.org/intel-international-science-and-engineering-fair 

 

Om Unga Forskare
Unga Forskare grundades 1977 och består idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 5000 medlemmar. Vi vill att nyfikenheten och intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en självklar plats i ungas liv. Unga Forskare erbjuder en mängd plattformar som utvecklar, inspirerar och förenar ungdomar kring vetenskap och forskning. Våra verksamheter drivs av unga, för unga.
 .
 .

Presskontakt

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare

anna.wallgren@ungaforskare.se

0738 53 47 47

 

Think Beyond – Intel ISEF 2018

Johanna Huhtasaari, Erik Hartman och Nikita Zozoulenko vann stipendiet till Intel ISEF, världens största vetenskapstävling för unga, på finalen av Utställningen Unga Forskare 2018. Då blev de även en del av Sveriges unga forskningslandslag. Nu är de på plats i Pittsburgh (USA) för tävla med deras tre projekt. Följ äventyret här på bloggen och i våra sociala kanaler! 

Text och foto: Marika Mourujärvi (Unga Forskares reseledare)

 

Idag har deltagarna tagit del av panelsamtal med ISEF-alumner i ”Innovation and Entrepreneurship Panel” där en av deltagarna var Sujay Tyle som är VD och en av grundarna av Frontier Car Group.
.
De tog även del av panelsamtalet ”Excellence in Science and Technology Panel” där flera Nobelpristagare deltog:
 • Martin Chalfie, Nobelpristagare i kemi 2008
 • H. Robert Horvitz, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2002
 • W.E Moerner, Nobelpristagare i kemi 2014

.

Temat för året är think beyond. Det är tänkt att inspirera till att tänka utanför sig själv och sitt sammanhang. Att prata med människor från olika bakgrunder. Att utvecklas. Att vara nyfiken, utforska och tänka längre.

.

.
.
Stipendiaterna fick också ha en trevlig middag ihop och slappna av lite innan de laddar om inför juryn! Jurydagen är uppdelad efter Special Awards och Grand Awards och det finns stora priser att vinna i båda delarna.
.
De är alla spända inför detta såklart. Imorgon kväll kommer ett nytt event där de äter middag och dansar i arenan Heinz Field och ett besök på Carnegie Science Center som ligger tvärsöver gatan från arenan.
.
.

Om Intel ISEF

Intel ISEF pågår 13-18 maj 2018 och förutom tävlingsdagar och möten med juryn får deltagarna även ta del av ett spännande program med både studiebesök och sociala aktiviteter tillsammans med de ca 1800 tävlingsdeltagarna från ca 80 länder. Mer info om Intel ISEF finns på officiella sidan: www.societyforscience.org/intel-international-science-and-engineering-fair 

 

Följ tävlingen!

 • #intelisef
 • Arrangören Society for Science & the Public finns på Twitter, Instagram och Facebook: @Society4Science
 • Unga Forskare finns på Twitter, Instagram och Facebook: @UngaForskare

 

Presskontakt

Anna Wallgren, verksamhetsutvecklare

anna.wallgren@ungaforskare.se

0738 53 47 47

Arkiv