Opponering

Som avslutning på hela ditt projekt ska ditt arbete opponeras. Du kommer både att agera opponent (opponera på en annan rapport) och respondent (försvara sin egen rapport). Opponeringstillfället ska ses som ett tillfälle att lära sig att diskutera och ge synpunkter på någon annans arbete och att kunna ta emot och värdera andra personers åsikter kring din egen rapport.